Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (mogelijk) toe aan vernieuwing

21 maart 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken laat weten dat de het de komende maanden met ondernemersorganisaties en andere stakeholders in overleg treedt over of én hoe de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering kan worden vernieuwd. De conclusies uit de evaluatie van de Gedragscode, uitgevoerd door het economisch onderzoeksbureau SEO, vormen de aanleiding voor de aangekondigde gesprekken.

De Gedragscode werd op 1 juli 2018 door de NVB in het leven geroepen. De belangenorganisatie merkte vanuit de markt op dat kleinzakelijke klanten een aparte bancaire consumentengroep vormden. Zo zijn hun behoeften anders dan normale consumenten, maar beschikken zij vaak niet over de financiële kennis en ervaring van grotere ondernemingen. De Gedragscode stelt minimumnormen voor banken bij de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten, waardoor de doelgroep weet wat men kan verwachten van hun bank tijdens de belangrijke momenten van het financieringsproces.

Uit de evaluatie blijkt dat stakeholders over het algemeen tevreden zijn over de Gedragscode. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat de code voor meer duidelijkheid heeft gezorgd en dat de minimum normen uit de code ervoor zorgen dat er meer uniformiteit in de behandeling van de kleinzakelijke klanten is gekomen. Hierdoor weten klanten bij een financiering beter waar ze aan toe zijn en waar ze aanbieders van financieringen op kunnen aanspreken.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (mogelijk) toe aan vernieuwing

Naast de evaluatie, monitort SEO de Gedragscode sinds het in werking is getreden. Uit het monitoringsrapport klinken ook positieve geluiden. Zo toont de monitor aan dat de klanttevredenheid met name is verbeterd op het vlak van bijzonder beheer en klachtenafhandeling. Tevens blijkt dat klanten zich steeds vaker online oriënteren, zij vaker (en beter) op de hoogte zijn en de bekendheid van de Gedragscode langzaam toeneemt.

Een herziene versie

Desondanks is er altijd ruimte voor verbetering. Zo wordt een grotere inspanningsverplichting op het vlak van doorverwijzen als een belangrijk aandachtspunt gezien. Ook banken – tevens onderdeel van de evaluatie – laten weten dat ze een aantal kleinere mogelijke aanscherpingen en actualisatiemogelijkheden hebben geïdentificeerd.

De evaluatie van SEO vormt volgens de NVB dan ook een goede aanleiding om in de komende maanden samen met ondernemersorganisaties, de ministeries van Economische Zaken en Financiën en de AFM te kijken naar vernieuwingen van de code. Daarnaast wil de belangenorganisatie kijken of de Gedragscode nog wel goed aansluit bij de praktijk, omdat klanten steeds vaker te maken krijgen met een (deels of geheel) gedigitaliseerd kredietverleningsproces.

De aangekondigde gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot een herziening van de Gedragscode aan het begin van 2023.