“Banken zitten in de haarvaten van de samenleving”

06 september 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Sinds 1 augustus 2021 is Medy van der Laan voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zij wordt gezien als een echte bestuurder. Haar boeiende loopbaan kenmerkt zich door een betrokken blik op het maatschappelijk perspectief, met als rode draad het optimale samenspel tussen bedrijfsleven en overheid. Drie vragen aan Van der Laan.

Wat motiveerde jou om richting te geven aan de gezamenlijke belangen van de bankensector?

“De breedte van de bankensector. Ik ben breed geïnteresseerd en hou van het ontwikkelen van ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Banken zitten in de haarvaten van de samenleving. Dus wat is er mooier om te kunnen bijdragen aan oplossingen voor issues die daar spelen. De bankensector staat de komende jaren voor grote uitdagingen, waaronder een belangrijke bijdrage aan verduurzaming en verdere digitalisering."

"De sector kan hierin met hulp van de NVB voorop lopen en een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Banken kunnen veel impact hebben. In de covidperiode bijvoorbeeld sloegen banken de handen ineen om bedrijven, ondernemers en particulieren te helpen als ze in financiële problemen komen vanwege corona. Extra financiering, uitstel van aflossingen; banken namen daarmee ook een enorm risico. Dit laat zien wat banken kunnen betekenen voor een samenleving. Zij zijn ongelooflijk belangrijk en dragend voor het functioneren van de samenleving."

Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken

Welke ervaringen neem je mee uit je eerdere werk?

“Ik geloof in lobbystrategieën die vooruitkijken en oplossingen aandragen. Waarbij je, zoals ik dat noem, tijdig wendt, en zo de defensieve fase overslaat. Daarbij is het ontzettend belangrijk dat er een respectvolle sfeer is in de onderlinge samenwerking, zowel bij besturen onderling als met externe stakeholders. Een sfeer waarin elk belang er mag zijn.  En dan samen kijken of je de verschillende belangen tot iets moois kan brengen."

Hoe ziet je inwerkprogramma er deze eerste maanden uit?

“De eerste weken stonden in het teken van kennismakingen met NVB-collega’s en de  inhoudelijke thema’s. Daarnaast natuurlijk de kennismakingen met mijn collega-bestuursleden en andere hoofdrolspelers bij de banken zelf en werkbezoeken. Ook komen nu de eerste bezoeken aan externe stakeholders, zoals DNB en AFM, op gang."

"Daarnaast doe ik de Algemene Opleiding Bankbedrijf met een aantal experts uit de sector. En een flink aantal werkbezoeken  bij de banken. Omdat ik niet uit de sector kom, vormt dit alles een zeer belangrijke eerste stap. Verder heb ik natuurlijk veel inleeswerk. Maar dit voorzitterschap is ook gewoon: aan de slag gaan.”

Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.