Investeren in FinTech onverminderd populair

14 augustus 2017 Banken.nl 6 min. leestijd

Mondiale investeringen in FinTech hadden een totale waarde van $8,4 miljard in het tweede kwartaal van 2017. Dat blijkt uit het meest recente onderzoek ‘The Pulse of Fintech’ van KPMG. Het zijn met name grootzakelijke ondernemingen die steeds meer investeren in FinTech-startups met hun investeringsfondsen. Aziatische bedrijven lopen hierin voorop. In de Europese FinTech-sector valt op dat het gemiddelde investeringsbedrag per deal sterk gestegen is.

Het rapport ‘The Pulse of Fintech’ wordt iedere drie maanden uitgegeven door KPMG. Hiermee brengt het accountancy- en advieskantoor de mondiale investeringen in FinTech in kaart, vanuit zowel investeringsmaatschappijen (private equity) en investeringsfondsen en bedrijven (venture capital) als in de vorm van fusies en overnames (M&A). Uit het rapport blijkt dat in Q2 2017 de totale wereldwijde investeringen in FinTech meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van Q1 2017. In Q2 werd in totaal voor ruim $8,4 miljard in FinTech geïnvesteerd, ten opzichte van $3,6 miljard in Q1 van 2017.

Wereldwijde investeringen in FinTech-bedrijven

“Toch moet de conclusie zijn dat de investeringen in FinTech stabiel zijn”, constateert Ank van Wylick, FinTech-partner bij KPMG. Van Wylick: “De buy-out van HD uit Toronto door Amerikaanse Vista Equity Partners met een waarde van $3,6 miljard vertekent het beeld aanzienlijk.” Er is dan ook niet veel veranderd in het aantal deals ten opzichte van het eerste kwartaal – 260 deals ten opzichte van 293 deals in Q2 2017.

Corporate investeringen stijgen

Uit het onderzoek blijkt wel dat de herkomst van de investeringen is veranderd ten opzichte van voorgaande kwartalen. “Bedrijven zijn prominenter aanwezig en de echte durfinvesteerders, zoals de private equity huizen, lijken wat gas terug te nemen”, vertelt Van Wylick. In de eerste helft van 2017 investeerden corporates wereldwijd voor een bedrag van $2,6 miljard in FinTech – wat overeenkomt met een aandeel van 21% van de totale investeringen die in de eerste helft van 2017 werden gedaan. In 2016 was dit aandeel nog 17%. Regionaal zijn aanmerkelijke verschillen zichtbaar. Het aandeel van corporate venture capital ligt het hoogst in Azië (37%), terwijl ook Europese bedrijven bovengemiddeld veel in FinTech investeren (24% van de totale investeringen in H1 2017).

Wereldwijde venture capital investeringen in FinTech door corporates

Over de hele linie was sprake van een lichte daling van de wereldwijde venture capital investeringen. Volgens het onderzoek illustreert de relatieve stabiliteit van de venture capital investeringen dat investeerders, ondanks hun toegenomen voorzichtigheid, nog steeds uitkijken naar interessante kansen om te investeren in FinTech-startups.

Regionale verschillen

KPMG heeft in het onderzoek ook onderscheid gemaakt in investeringen per regio. In Noord- en Zuid-Amerika werd in het tweede kwartaal van 2017 $5,65 miljard geïnvesteerd in FinTech, waarvan $2 miljard in de VS. Het aantal deals kwam uit op 147, ongeveer evenveel als in Q1 2017. Door de HD Corp. buy-out in Canada kwam het totale dealbedrag veel hoger uit dan in Q1. In Azië werden in het afgelopen kwartaal 51 deals afgerond, voor een totaal bedrag van $760 miljoen. De Aziatische markt bleef onder meer rustig door het uitblijven van megadeals. In Europa werd $2 miljard geïnvesteerd verspreid over 90 deals. Ten opzichte van Q1 betekent dat een verdubbeling in waarde, terwijl het aantal deals juist afnam.

Investeringen in FinTech in Europa

Ten opzichte van eerdere kwartalen viel de onderzoekers een aantal opvallende zaken op. Van Wylick: “Het is opvallend dat in Europa dit jaar tot nu toe gemiddeld veel meer geld geïnvesteerd wordt in ‘later stage startups’ dan in 2016. De gemiddelde investering is nu $15,9 miljoen, terwijl dit in 2016 $10,2 miljoen was. In de Verenigde Staten is sprake van het omgekeerde. Daar daalt de gemiddelde investering in de meer volwassen startups van $22 miljoen in 2016 naar $10 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. En ook de Europese investeringen in ‘early stage startups’ zitten in de lift met een stijging van de gemiddelde investering van $3,5 miljoen tot $5,4 miljoen. Met als opvallende uitschieter het Ierse Plynk, een series A bedrijf dat erin is geslaagd om in het tweede kwartaal van dit jaar een bedrag van $28,5 miljoen op te halen.”

InsurTech en RegTech

Een andere trend die opvalt is het stijgende aantal investeringen van InsurTech en RegTech bedrijven. Zestig deals in het afgelopen kwartaal betroffen investeringen in RegTech. Deze investeringen hadden een wereldwijde dealwaarde van ruim $590 miljoen, waarmee de totale dealwaarde van 2015 al overschreden is. Ook InsurTech - innovatieve technologieën voor de verzekeringsbranche - is aantrekkelijk voor investeerders. Met name in Europa is de toename van investeringen in technologische vernieuwing in de verzekeringssector prominent zichtbaar. Enkele voorbeelden zijn het Zweedse BIMA, dat actief is met mobiele toepassingen op het gebied van micro-insurance en $55 miljoen wist op te halen, en het Britse Gryphon Group Holdings, dat voor een totaal bedrag van $229 miljoen aan durfinvesteringen aantrok.

Investeringen in InsurTech

Van Wylick: “Ondanks het feit dat de verzekeringsmarkt in Europa relatie gefragmenteerd is, zullen de investeringen in beginnende startups in deze sector aan de orde van de dag blijven.”

Vooruitzichten

De KPMG Partner verwacht dat investeringen in FinTech onverminderd hoog zullen blijven in Europa. Van Wylick legt uit: “De komst van de Payment Service Directive 2 – alsmede de invoering van de EU General Data Protection Regulation – zullen de belangstelling voor RegTech en open banking-platformen doen toenemen. Ook Brexit blijft in dit kader van belang. De uitkomst van de onderhandelingen kan grote gevolgen hebben voor de regelgeving waarmee bedrijven te maken krijgen. Hoewel verstoring van het huidige landschap onontkoombaar is, bieden deze veranderingen de komende jaren ook nieuwe mogelijkheden voor technologische vernieuwing in de financiële sector.”