Automatisering vervangt 30% van banen in bankensector

26 juli 2017 Banken.nl 4 min. leestijd

Binnen nu en enkele jaren nemen robots, kunstmatige intelligentie en andere automatiseringsvormen 30% van de huidige banen bij investeringsbanken over. Zo luidt de conclusie van een rapport van consultancybureau McKinsey & Company. Maar er zitten ook positieve kanten aan. 

Het rapport – getiteld Cognitive Technologies in Capital Markets – onderzoekt welke banen en welke processen binnen zakenbanken het meest vatbaar zijn voor automatisering. Naar verwachting 60% van de banen zal merkbaar beïnvloed worden en 30% wordt volledig vervangen door robotica. De vraag is dus niet zozeer óf de banken zich moeten richten op automatisering, maar hoe ze dat het meest effectief kunnen implementeren binnen de bestaande structuren. 

Meer capaciteit voor toegevoegde waarde

Het lijken alarmerende cijfers, maar de soep wordt volgens de onderzoekers minder heet gegeten dan ze wordt opgediend. Dat er banen zullen verdwijnen is volgens de consultants evident, maar de verschuiving van werklast biedt ook kansen. Doordat repetitieve handelingen geautomatiseerd worden, komt extra capaciteit vrij voor bankmedewerkers om zich te richten op taken die extra toegevoegde waarde hebben. Denk hierbij aan onderzoek, het uitwerken van ideeën en klantrelatiemanagement. Jamie Dimon – topman van JPMorgan Chase* – onderschrijft dit: “We gebruiken nu al robots, maar dat weerhoudt ons niet van het openen van nieuwe retailtakken, het aannemen van private bankers of het uitbreiden in Afrika. Mijn schatting is dat ons personeelsbestand de komende twintig jaar eerder toeneemt dan afneemt.”

Banken en medewerkers kunnen niet om digitalisering heen

De afgelopen jaren is er al heel wat geautomatiseerd in de bancaire sector. In de huidige ‘trade-wereld’ staan vijf robotica-initiatieven op de rol, waarvan enkelen al getest worden. De verwachting is dat onderstaande technieken binnen nu en twee à drie jaar allemaal ‘up and running’ zijn:

1. Robotic process automation (RPA): het automatiseren van routinematige taken, bijvoorbeeld het verzamelen van of het extraheren uit grote hoeveelheden data.

2. Machine learning: implementatie van hoogontwikkelde algoritmes om patronen te herkennen in Big Data om zodoende sneller beslissingen te kunnen nemen op gebieden als CRM en veiligheid.

3. Smart work flows: simpel gezegd het automatiseren van taken als het verwelkomen van klanten of het opstellen van maandrapportages. Hier ligt een sterke link met RPA.

4. Natural language processing: betere communicatie tussen computers en mensen. Slimmere computers doen niet alleen wat we zeggen, ze begrijpen het ook steeds beter.

5. Cognitive agents: automatisering van klantendiensten door middel van geavanceerde bots die klantvragen begrijpen en snel het juiste antwoord paraat hebben.

Correlatie tussen digitalisering en opbrengsten

McKinsey schrijft verder dat er een duidelijk verband zichtbaar is tussen de mate van digitalisering en de opbrengsten. De consultant vergelijkt acht banken die actief zijn in de effectenhandel en ontdekt dat de banken met de hoogste digitaliseringsgraad tot acht keer meer productie per FTE draaien in de front-office. In de mid-office en back-office van banken met het hoogste niveau van ‘post-trade’ automatisering ligt het aantal trades vier maal hoger dan bij de zwakste, minst gedigitaliseerde bank in de vergelijking. 

Investeren in digitalisering loont

Aan de andere kant is er niet direct een relatie zichtbaar tussen automatisering en afname van het aantal werknemers. Dit komt doordat automatisering zich richt op processen en niet op personen. Praktisch gezien worden werknemers ontlast van herhalende en routinematige taken, waardoor meer tijd overblijft voor andere werkzaamheden. Samenvattend, hoewel de verwachting is dat 30% van de banen overgenomen wordt door robots, wil dat niet zeggen dat 30% van de banen daadwerkelijk zal verdwijnen. 

* Uit recent onderzoek van de Financial Times blijkt dat Jamie Dimon het meest verdient van alle CEO’s in de wereldwijde bankensector.