Financieel expert Niels Turfboer over de ontwikkeling van de bankensector

22 juni 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Trends en ontwikkelingen volgen elkaar anno 2017 in hoog tempo op, waarbij de modewoorden je om de oren vliegen. De financiële sector staat op losse schroeven als we sommige media en experts moeten geloven. Maar niets is minder waar! Afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom FinTech. Zo doet FinTech-ambassadeur Willem Vermeend een oproep aan de overheid voor meer investering in FinTech. Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft de EU opgeroepen voor één FinTech-vergunning in heel Europa. Positieve geluiden waar ik mij graag achter schaar. Toch hebben we de tijd en rust nodig om de belangrijkste ontwikkelingen te implementeren. De hoofdspeler van de huidige verschuiving in de financiële sector is namelijk de consument. Het gedrag van consumenten verandert en zij eisen - terecht - meer transparantie, klantgerichtheid en efficiëntie van financiële dienstverleners.

FinTech is niets meer dan een containerbegrip. Innovatieve bedrijven zetten technologie in als enabler om efficiënter in te spelen op de wensen van de klant. Deze nieuwe spelers zijn bij uitstek de juiste partners voor banken om blijvende innovatie en waarde te kunnen leveren. Artificial Intelligence (AI) gaat hierbij een belangrijke rol spelen. Met de inzet van AI herkennen we patronen in consumentengedrag, waardoor financiële dienstverlening sneller en beter wordt. Maar de volgende zet is aan de banksector. Want banken zullen langer blijven bestaan dan het merendeel van de hedendaagse FinTechs! Er is dan ook geen sprake van een revolutie, maar eerder van een evolutie. Banken moeten hun angst voor verlies van controle over de ‘totaalrelatie’ met de klant loslaten. Als banken relevant willen blijven in de toekomst dienen zij, net als ieder ander bedrijf in een concurrerende omgeving, aandachtig te luisteren naar de wensen van hun klanten.

Niels Turboer tijdens het Beyond Banking event van ABN AMRO

Moeten banken gaan denken in termen als ‘beyond banking’ om mee te blijven spelen? Mijn inziens niet. Banken hebben een systeemfunctie in onze hedendaagse economie en zullen er in de toekomst gewoon nog zijn. Wel is er sprake zijn van een vernieuwingsslag, waarin financiële dienstverlening zal meegroeien- en bewegen met de veranderende behoeftes van consumenten. En dit is hoognodig! De opkomst van FinTechs heeft gezorgd voor de nodige wake-up calls en gezonde concurrentie in de markt, die na de financiële crisis van 2007 grotendeels ontbrak. Er zijn echter op het moment te veel FinTech-bedrijven, waarvan de meeste niet winstgevend zijn en waarschijnlijk nooit zullen worden. Een belangrijke vraag is dan ook: Is er wel plek voor zoveel FinTechs?

We moeten namelijk niet vergeten dat traditionele banken enorm veel kennis en ervaring hebben. Het zijn juist de banken die complexe processen uitstekend managen met een operational excellence waar je ‘u’ tegen zegt. Daarnaast zijn ze ontzettend goed in zorgplicht en compliance. Ruimte voor verbetering ligt met name in User Experience en het inspelen op de klantvraag, als wel de uitvoering hiervan. Banken moeten dan ook meer samenwerken met scale-ups of partnerships aangaan met alternatieve financiële dienstverleners die hier mede invulling aan geven. Te veel gelaagdheid en individuele carriëres domineren momenteel nog vaak de richting van het beleid. Ook is het van belang dat banken de samenwerking opzoeken met tech-suppliers of transactioneel gedreven bedrijven, die relevant zijn voor de eindklant. 

Mijn persoonlijk advies aan banken: wat partners beter kunnen, moet je niet zelf slechter willen doen. Maar dat brengt ook met zich mee dat je keuzes maakt in het belang van de klant, ook al lijken deze in eerste instantie minder goed voor de bank of aandeelhouders. Dat is veelal kortetermijndenken, terwijl er juist sustainable keuzes op de lange termijn gemaakt moeten worden. Keuzes zoals vergaande samenwerkingen waarin de bank vaker de regie loslaat. Kwaliteit, samenwerking en een financiële dienstverlening waarin de klant weer echt centraal komt te staan: dat is de toekomst!

Een artikel van Niels Turfboer, Directeur Spotcap