Online zakelijk kredietverstrekker Spotcap bestaat vijf jaar in Nederland

04 maart 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Spotcap is één van die partijen die in het gat gesprongen is dat banken stukje bij beetje hebben laten vallen bij de financiering van het midden- en kleinbedrijf. Inmiddels bestaat het bedrijf vijf jaar en in die tijd heeft Spotcap in totaal zo’n €160 miljoen verstrekt aan ongeveer 2.450 Nederlandse mkb-bedrijven.

Vandaag exact vijf jaar geleden startte Spotcap met zijn activiteiten op de Nederlandse markt. Destijds bleken veel kleine ondernemers moeite te ondervinden bij het aantrekken van kapitaal. Een verschijnsel dat NVB-topman Chris Buijink erkende. Het was een vervelende erfenis van de financiële crisis. Deze ontwikkeling maakte wel de weg vrij voor nieuwe partijen om op te staan en een rol te spelen in de kredietvoorziening van het midden- en kleinbedrijf.

Het uitgangspunt van Spotcap was dat gebrek aan passende financiering in een destijds aantrekkende economie geen groeibreker mocht zijn. Via een platform verbindt Spotcap ondernemers en (veelal institutionele) investeerders met elkaar. In de loop der jaren is het maximum aan financiering opgekrikt naar €350.000, met een maximale looptijd van twee jaar. 

“We zijn in maart 2015 in Nederland gestart met ontzettend veel ambitie en de visie om een verbeterslag te maken in zakelijke kredietverlening”, zegt Niels Turfboer, Managing Director van Spotcap in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. “We waren ervan overtuigd dat processen en ervaringen veel sneller, gebruiksvriendelijker en flexibeler konden dan wat er destijds bestond. Ik ben er trots op dat we onze ambitie hebben kunnen waarmaken en uitgegroeid zijn tot een van de leidende partijen.”

Uitsluitsel binnen een dag

Al vanaf de start maakt Spotcap veel gewag van de korte doorlooptijd voor kredietaanvragen door ondernemers. De onderneming belooft uitsluitsel over de financieringsaanvraag binnen één werkdag. Dat was destijds best uniek, maar de afgelopen jaren hebben meerdere partijen zich op dat niveau weten te vestigen. Dat is nu eenmaal de wet van de remmende voorsprong. 

Om de marktversnippering die ontstond tegen te gaan en ondernemers wat houvast te geven, richtte Spotcap en passant het platform MKB Financiering Nederland op, samen met enkele andere alternatieve financierders. “De Stichting MKB Financiering stelt de hoogste eisen aan passend en verantwoord financieren, waaronder maximale rentetarieven, actieve transparantie over provisies en niet-misleidende communicatie. En zo dragen we bij aan een transparant en eerlijk proces waardoor ondernemers goed onderbouwde keuzes kunnen maken. In die zin is onze ambitie van vijf jaar geleden nog steeds dezelfde”, aldus Niels Turfboer, die er ongetwijfeld nog weer vijf jaar aan vast wil plakken.