Spotcap mede-oprichter platform dat kredietverstrekking mkb bevordert

18 oktober 2018 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Het gaat goed met de economie, maar dat wil niet zeggen dat alle bedrijven de financiering krijgen die ze willen hebben. Dat opent deuren voor nieuwe vormen van financiering, alternatieve financiering. Het heeft geleid tot de opkomst van sterk online gerichte financierders. Het Amsterdamse Spotcap is één van die bedrijven. Samen met andere alternatieve financierders richtten zij MKB Financiering Nederland op, een platform gericht op een hogere toegankelijkheid van krediet voor ondernemers. Aan het woord zijn Beer Zandt en Niels Turfboer van Spotcap, respectievelijk verantwoordelijk voor strategische partnerships en managing director bij de online zakelijk kredietverstrekker.

“Meer mkb’ers moeten van alternatieve (non-bancaire) financiering kunnen profiteren.” Zo opende het persbericht, uitgestuurd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), op donderdag 4 oktober. Een missie die Mona Keijzer, minister van EZK met partijen uit de markt gaat nastreven. 

Door de opkomst van nieuwe, alternatieve financieringsvormen is het Nederlandse financieringslandschap versnipperd geraakt. Een conclusie die al jaren onder het mkb, financiële partijen en de politiek getrokken wordt en ook door onderzoek is ondersteund. Maar laten we nog even een stapje terug doen in de tijd. Alternatieve (non-bancaire) financiering maakte haar intrede na de economische crisis in 2008. Het werd voor banken lastiger om het mkb te financieren wegens diverse complexe factoren. Naast rentabiliteit was bijvoorbeeld ook wet-en regelgeving hier van invloed. Nieuwe spelers ontdekten dit financieringsgat en introduceerden alternatieve financieringsvormen voor het mkb. Zie daar, de eerste crowdfundingplatformen, fintechs en alternatieve financieringsvormen als factoring, leasing en online kredietverlening maakten hun opmars.

Verbreding financieringsmogelijkheden

Deze groei heeft zich de afgelopen jaren aangehouden, waardoor de financieringsmogelijkheden voor het mkb zijn verbreed. Maar zoals in iedere snelgroeiende sector waar verschuiving plaatsvindt en er nieuwe spelers op de markt komen, wordt de markt minder transparant. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich partijen die de ervaring en resources hebben om de markt duurzaam te verrijken. Aan de andere kant zijn ook spelers die dankbaar gebruik maken van de situatie en met beperkte kennis en ervaring de ‘ongereguleerde’ mkb financieringsmarkt toetreden. 

Spotcap mede-oprichter platform dat kredietverstrekking mkb bevordert

De NVB kwam recentelijk met de gedragscode kleinzakelijk waarin onder meer de ‘bijzondere positie’ van kleinzakelijke ondernemers wordt toegelicht. Hierin zijn kwaliteitsnormen geformaliseerd wat je als bedrijf mag verwachten van een bank. Een stap in de goede richting, maar nog niet compleet in onze optiek. Wij hebben destijds, tijdens het forum van het NVB, gepleit voor inclusie van alternatieve financiers, wat helaas niet mogelijk bleek. Dit heeft dan ook mede geleid tot een nieuw initiatief. 

Mijlpaal in financieringsbodem

Vorige week heeft Mona Keijzer op de Innovation Expo het startschot gegeven aan een nieuwe stichting: Stichting MKB Financiering. Tien Nederlandse alternatieve financiers hebben zich verenigd om gezamenlijk te werken aan professionalisering van het alternatieve financieringslandschap waarin educatie, transparantie en kwaliteitsdienstverlening aan het mkb de belangrijkste speerpunten zijn. Maar hiernaast ook meer kennis en bekendheid bij adviseurs en ondernemers over alternatieve financiering. Dit onder leiding van onderzoeker en expert Ronald Kleverlaan. Hiermee slaan de partijen letterlijk een mijlpaal in Nederlandse financieringsbodem.

Welkom en noodzakelijk

Een welkom en bovenal noodzakelijk initiatief, die wij als founding partner ondersteunen. Dit is echter wel pas een eerste stap, er is namelijk nog een hoop werk aan de winkel. Een belangengroep als deze kan enkel haar doel bereiken indien we als deelnemende partijen kritisch en streng zijn voor elkaar en anderen. De grote stappen liggen in het maken van afspraken rondom belangrijke thema’s als duidelijke communicatierichtlijnen naar ondernemers, vergoedingen voor bemiddelende tussenpersonen en transparante kosten.

En hoewel deze zelfregulering vanuit een aantal marktpartijen een vooruitstrevende ontwikkeling is, pleiten wij in het belang van de ondernemer ook voor een breder toezichtkader vanuit de AFM wat geldt voor alle marktpartijen. Een goed gereguleerde alternatieve financieringsmarkt zorgt er voor dat de snelle groei van alternatieve financiering in goede banen wordt geleid, en het Nederlandse mkb over duurzame verbreding van passende financieringsmogelijkheden beschikt.