Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking

03 juli 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

Per afgelopen zondag is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. De gedragscode geeft kleinere ondernemers antwoord op de vraag wat zij als ondernemer kunnen verwachten van financiers. Het moet een heldere informatievoorziening en een verbeterde ‘customer journey’ voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf opleveren.

Het midden- en kleinbedrijf is van groot belang voor de Nederlandse economie. Dit segment zorgt voor veel omzet en voor veel arbeidsplaatsen. Toch is de positie van losse ondernemingen ten opzichte van financiers doorgaans niet heel sterk te noemen. Waar grote multinationals veel financiële en juridische kennis in huis hebben, is er in het mkb vaak weinig budget voor zo’n type afdeling. Dan komt het al snel aan op de de eigenaar(s) van de onderneming. Om ondernemers vertrouwen te geven in het proces van financiering introduceren de Nederlandse banken daarom de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering.

Betrouwbaar en voorspelbaar

“Deze ondernemers willen er bij een banklening op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is. Om hen hierin tegemoet te komen, hebben banken de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “Aan de code hebben we als banken ruim een jaar hard gewerkt. Op verschillende momenten hebben we getoetst bij ondernemersvertegenwoordigers en andere belanghebbenden of we op de goede weg waren. Ik ben enorm blij met het eindresultaat.”

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking

Wat zijn nu eigenlijk voorbeelden van punten waarop onduidelijkheid kan ontstaan bij ondernemers? Tussentijdse veranderingen van de financieringsvoorwaarden, renteherzieningen en mogelijkheden voor vervroegd aflossen zijn er enkele van. Ook een helder beargumenteerde afwijzing van een krediet is een onderdeel van de ‘customer journey’.

Duidelijkheid en houvast

De gedragscode is niet zomaar ontstaan vanuit een inside-out gedachte. Voor het opstellen ervan hebben Nederlandse banken intensief overlegd met ministeries, toezichthouders, ondernemersorganisaties en andere belangenbehartigers. Tijdens verschillende dialoogsessies hebben vertegenwoordigers van deze partijen aan kunnen geven wat van de banken verwacht wordt.

MKB-Nederland is erg te spreken over de gedragscode. “Het is een goede stap om de relatie tussen mkb-ondernemers en de banken weer te verbeteren”, zegt directeur Leendert-Jan Visser. “Die relatie heeft tijdens de crisis een behoorlijke knauw gekregen, waarbij het vertrouwen van ondernemers in de banken tot een dieptepunt daalde. Deze gedragscode moet ondernemers duidelijkheid en houvast geven als ze voor een financiering bij de bank aankloppen. Een aanvraag afwijzen zonder motivering kan bijvoorbeeld niet meer. Op papier ziet de code er goed uit; nu komt het aan op een goede uitwerking in de praktijk.”