Banken stellen Gedragscode Kleinzakelijke Financiering op

23 januari 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Kleinere ondernemers die financiering aanvragen hebben behoefte aan duidelijkheid, in alle fases van de aanvraag. Van oriëntatie tot aanvraag en looptijd. Het midden- en kleinbedrijf wil er bij een banklening op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is.

Wat kunt u als ondernemer van uw financier verwachten? Dat is de kernvraag waar de gedragscode antwoord op geeft. De gedragscode die is afgesproken door de banken geeft mkb-ondernemingen een sterkere positie wanneer zij een lening aanvragen en afsluiten bij een bank. Via de gedragscode willen banken een heldere en eenduidige lijn voorstellen van de ‘customer journey’ van ondernemers.

Heldere informatievoorziening is het doel van de banken. Bij kleine en middelgrote ondernemers heerst niet zelden onduidelijkheid over waar zij aan toe zijn bij tussentijdse veranderingen, mogelijke renteherziening of vervroegd aflossen. Banken hebben ook afgesproken eventuele afwijzingen van kredieten beter te motiveren. Als een bank toch toegevoegde waarde ziet voor de klant – ondanks dat de bank zelf onvoldoende reden ziet voor een krediet – kunnen zij doorverwijzen naar alternatieve financiers. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is dat zodat potentieel goede ondernemersplannen niet voorgoed verloren gaan.

Gedragscode moet argwaan richting banken wegnemen

Waarom deze bescherming voor kleine ondernemers? Deze groep ondernemers heeft vaak niet de budgetten voor een sterk bezette juridische afdeling, zoals grote ondernemingen dat doorgaans wel hebben. Tegelijk vallen ze niet onder dezelfde – sterk gereguleerde – bescherming waar consumenten onder vallen. Met de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering maken banken duidelijk oog te hebben voor de bijzondere positie van kleinere ondernemingen.

Dialoog

De code is opgesteld op basis van verschillende dialogen. Banken hebben onder andere contact gehad met ministeries, toezichthouders en ondernemersorganisaties. Kleine ondernemers gaven aan dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over en houvast bij financiering. De code bevat minimumnormen bij het verstrekken van financiering, waar alle bij de NVB aangesloten banken die leningen verstrekken aan het mkb-segment zich aan zullen houden. Vanaf 1 juli 2018 wordt de nieuwe code van kracht, op financieringen die vanaf dat moment afgesloten worden.

Geschilleninstantie

Een gedragscode is natuurlijk geen wet. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een bank zich volgens een ondernemer niet aan de code houdt? Ten eerste hebben banken een eigen klachtenprocedure waarop de ondernemer zich kan beroepen. Wanneer dit niet bevalt kan een ondernemer per dezelfde datum als de code in werking treedt een klacht indienen bij een geschillencommissie. Een exacte invulling van deze geschilleninstantie moet nog volgen.