NVB: Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

04 juni 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Het afscheid van Boele Staal en de komst van Chris Buijink. In die tekens stond de afscheidsreceptie van voorzitter Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Rol voor en vertrouwen van de samenleving

Boele Staal blikte in een toespraak kort terug op zijn ruim zesjarig voorzitterschap van de NVB: “Banken hebben moeten wennen aan terechte verwijten,” zei hij. “De bankensector is terug op de weg naar haar publieke functie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar het vertrouwen is nog niet herwonnen.” Chris Buijink, voormalig Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken, die vanaf 1 juni het stokje van Boele Staal overneemt, zei: “Er blijft veel te doen. We moeten hard werken aan het herstel van het vertrouwen van de samenleving.”

Piet Moerland prijst focus op zelfreflectie

De receptie werd bezocht door circa 150 mensen uit de politiek, de bankensector, het toezicht en diverse maatschappelijke organisaties. Namens de leden sprak Piet Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rabobank, de vertrekkende NVB-voorzitter toe. Hij prees diens volhardende karakter en bijdrage aan de zelfreflectie van de bankensector na de crisis en de totstandkoming van de Code Banken.