KAS Trust ontvangt AFM licentie voor AIFMD propositie

08 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Autoriteit Financiële markten (AFM) heeft aan KAS Trust een vergunning verleend om op te treden als onafhankelijk en neutrale AIFMD bewaarder voor beleggingsinstellingen. KAS-Trust is 100% dochter van KAS BANK. Voor KAS Trust is dit een belangrijke en cruciale stap om zelfstandig te kunnen opereren als bewaarder voor beleggingsinstellingen onder de Alternatieve Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Met deze vergunning kan KAS Trust eveneens orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen doorgeven.

Vanaf 22 juli 2013 worden beleggingsinstellingen onderworpen aan een strikt toezichtsregime. Dit betekent dat beleggingsinstellingen die worden aangeboden aan professionele beleggers, waaronder alternatieve fondsen zoals private equity- en vastgoedfondsen, onder toezicht worden gesteld. Een groot aantal beheerders van beleggingsinstellingen zal onder het nieuwe regime over een vergunning van de AFM moeten beschikken. Een van de belangrijkste vergunningseisen is dat voor elke beleggingsinstelling een onafhankelijke bewaarder moet worden aangesteld.

Kasbank derivaten groot

Vergunning belangrijke milestone

“De vergunningverlening door de AFM is een belangrijke ‘milestone’ voor KAS Trust en haar AIFMD propositie.”, zegt Sicco Plesman, Managing Director KAS Trust. “Als Wft bewaarder hebben wij al ruime ervaring. Het voornemen om op te treden als AIFMD bewaarder is dan ook een logische stap en past uitstekend bij onze neutrale en onafhankelijke positie in de markt. Met de verkrijging van de vergunning hebben wij één van de laatste stappen gezet om op te kunnen gaan treden als AIFMD bewaarder.”

Op dit moment is KAS Trust actief als bewaarder voor beleggingsfondsen onder de Wet op het financieel toezicht. Tevens voert zij directie op basis van een vergunning krachtens de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Daarnaast is KAS Trust van plan om op te gaan treden als onafhankelijk en neutrale AIFMD bewaarder voor beleggingsinstellingen.