KAS Bank wil blockchain inzetten voor aandeelhoudersvergaderingen

12 april 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KAS Bank wil met de inzet van blockchain het stemproces tijdens aandeelhoudersvergaderingen versnellen en versimpelen. De aandeelhouders zijn doorgaans anoniem en daar komt bij dat een deel van de stemmen via volmacht aan derden wordt uitgevoerd. Via de app Voteroom zet KAS Bank blockchain in ter vereenvoudiging van het stemproces tijdens zulke gelegenheden.

Aandeelhoudersvergaderingen zijn vaak een ingewikkelde en niet heel erg overzichtelijke onderneming. Bij grote beursgenoteerde bedrijven zijn de aandeelhouders immers ‘naamloos’, ofwel anoniem. Ook niet-beursgenoteerde ondernemingen hebben vaak aandeelhouders. Ieder bedrijf met aandeelhouders is een democratie. In essentie heeft iedereen die geld ingelegd heeft en aandeelhouder is recht om zijn of haar stem uit te oefenen op de bedrijfsvoering. Dat brengt administratieve uitdagingen met zich mee. Hoe meer aandeelhouders, hoe complexer. KAS Bank wil dit stemproces vereenvoudigen door blockchain in te zetten als oplossing.

KAS Bank wil blockchain inzetten voor aandeelhoudersvergaderingen

Volgens KAS Bank is er na een rondgang bij institutionele beleggers - van oudsher de clientèle van de bank - behoefte om transparant over het beleggingsbeleid en stemgedrag te communiceren. De achterban rekent er namelijk op en verwacht ook dat hierover verantwoording wordt afgelegd. Voor de organisatie en de aandeelhouders is het goed om het stemgedrag helder en gestructureerd te kunnen presenteren. KAS Bank acht blockchain-technologie erg geschikt voor het verzamelen van stemmen. Een kleine groep specialisten van het innovatiecentrum van de bank is aan de slag gegaan met de ontwikkeling, wat geleid heeft tot de app Voteroom.

Voteroom

Met Voteroom heeft KAS Bank een app ontwikkeld waarmee stemmen via blockchain tijdens aandeelhoudersvergaderingen mogelijk wordt. De app maakt gebruik van het Ethereum framework, één van de grootste en meest bekende blockchain-frameworks. Later deze maand vindt een pilot plaats tijdens de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders van KAS Bank. Naar eigen zeggen heeft KAS Bank hier een primeur te pakken. Niet eerder was het in Nederland mogelijk om via blockchain te kunnen stemmen tijdens een aandeelhoudersvergadering.