Blockchain helpt bij het opnieuw uitvinden van bankprocessen

15 februari 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Blockchain technologie heeft de potentie om de complexiteit en kosten van financiële dienstverlening te verlagen en om efficiëntie te verbeteren in de financiële sector. Een nieuw onderzoek toont aan dat ongeveer de helft van de financiële instellingen al strategisch aan het investeren is in de technologie, met een focus op het verbeteren van grensoverschrijdende betalingen, digitale identiteit en clearing & settlement.

Financiële instellingen kunnen er nauwelijks meer om heen. Talloze onderzoeken wijzen uit dat blockchain technologie een enorme potentie biedt voor de financiële dienstverlening. Lagere kosten, betere transparantie hogere transactiesnelheid, worden allemaal genoemd als belangrijke voordelen van het toepassen van technologieën die gebaseerd zijn op de blockchain, de digitale ruggengraat van virtuele valuta bitcoin. 

In een recent rapport onderzoekt Finacle (onderdeel van consultancybureau Infosys) de relatie tussen financiële dienstverleners en blockchain technologie. Voor het onderzoek werden wereldwijd meer dan 100 leidinggevenden van 75 kleine en grote financiële dienstverleners ondervraagd. 

Financiele dienstverleners werken aan blockchain

Het onderzoek onderscheidt drie groepen financiële dienstverleners als het gaat om hun interesse en investeringen in blockchain technologie. Van de respondenten valt ongeveer 50% onder de ‘late adopters’, een groep die een afwachtende houding heeft ten opzichte van de nieuwe technologie en pas gaat investeren als de technologie verder is ontwikkeld en de toegevoegde waarde duidelijker is. 35% van de respondenten worden door de onderzoekers ingedeeld onder de ‘early adopters’. Deze groep hebben potentiële toepassingen geïdentificeerd en hebben investeringsstrategieën ontwikkeld om deze toepassingen te realiseren. De kleinste groep zijn de ‘innovators’, die reeds begonnen zijn met investeren in het ontwikkelen van toepassingen en oplossingen op basis van blockchain technologie.

Belangrijkste toepassingen voor financiele dienstverleners

Het onderzoek heeft daarnaast in kaart gebracht waar financiële instellingen blockchain technologie vooral voor in willen zetten. De prioriteiten van de respondenten liggen volgens het onderzoek vooral op het verminderen van kosten en complexiteit en het verbeteren van operationele efficiëntie.

Vooral op het vlak van ‘Cross boarder payments’ (grensoverschrijdende betalingen) zien de respondenten veel toegevoegde waarde voor blockchain, met een score van 4,1 op een schaal van 5. ‘Digital identity management’ en ‘clearing & settlement’ staan op een gedeeld tweede plek met een score van 4,0. Het gebieden waarbij financiële dienstverleners de minste prioriteit hebben om toepassingen te ontwikkelen en testen zijn ‘repurchase agreements’ (2,9), ‘otc derivatives’ (3,4) en ‘open account’ (3,5).

Wie spoort blockchain investeringen aan?

Verder wordt in het onderzoek gekeken naar wie van de leidinggevenden in de ondervraagde banken en financiële dienstverleners investeringen in blockchain het meest aanspoort. Bovenaan de lijst staan de Chief Technical Officers (28%), gevolgd door Chief Innovation Officers (23%). Iets kleiner is de groep lijnmanagers met 21%, terwijl Chief Information Officers op de vierde plek staan met 16%.

Veel van de banken (50%) geven bovendien aan dat zij reeds samenwerken met FinTech startups of technologiebedrijven om blockchain toepassingen te ontwikkelen of een dergelijke samenwerking nastreven. 30% maakt onderdeel uit van een consortium dat zich richt op onderzoek naar en ontwikkeling van blockchain oplossingen.

Uitdagingen voor het implementeren van blockchain technologie

Gevraagd naar de grootste uitdagingen voor het implementeren van blockchain technologie, wijzen de respondenten vooral naar ‘de gereedheid van het ecosysteem en de noodzaak tot samenwerking binnen banken’. Ook het ‘integreren van blockchain applicaties met bestaande bedrijfsapplicaties’ wordt als grote uitdaging gezien. Andere obstakels die relatief veel genomen worden zijn het ‘gebrek aan governance modellen onder stakeholders’, een ‘gebrek aan technologische volwassenheid van blockchain’ en een ‘gebrek aan zekerheid over wettelijke vereisten’. Volgens de respondenten bieden ‘data privacy en security vraagstukken’ de minste uitdaging. 

Sanat Rao, Chief Business Officer bij Finacle, vertelt: “Dit onderzoek versterkt ons geloof dat blockchain technologie de potentie heeft om banken te helpen hun bankprocessen opnieuw uit te vinden. We geloven dat in de komende periode de sector een grote verschuiving gaat zien van pilots in het lab naar het uitrollen van toepassingen in het dagelijks leven.”