KPMG: Durfinvesteringen in FinTech verdubbeld in 2015

14 maart 2016 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Uit een onderzoek van KPMG en CB Insights bleek onlangs dat de wereldwijde investeringen van private equity-partijen in FinTech vorig jaar zijn gestegen naar $13,8 miljard – ruim twee keer het bedrag van $6,7 miljard dat in 2014 werd geïnvesteerd. Vooral in Azië zijn de investeringen snel toegenomen, maar ook in Europa zaten de investeringen in financiële technologische innovatie in de lift. 

De opkomst van FinTech, een verzamelnaam voor nieuwe financiële technologie, is anno 2016 een veelbesproken onderwerp en trend in de wereldwijde financiële sector. Hoewel de schattingen in verschillende onderzoeken van elkaar afwijken, bestaat er een duidelijke consensus dat de hoeveelheid geld die in de internationale FinTech-sector geïnvesteerd wordt in hoog tempo aan het toenemen is. 

FinTech verdubbeld in 2015

In een nieuw onderzoek van KPMG en CB Insights hebben de onderzoekers berekend dat in 2015 wereldwijd voor $13,8 miljard in FinTech is geïnvesteerd door private equity investeerders. “Dit is ruim twee keer zoveel als in 2014. In dat jaar kwamen de totale investeringen uit op $ 6,7 miljard”, vertelt Ank van Wylick, FinTech-partner bij KPMG. Zo’n 25% ($5,3 miljard) van de investeringen in 2015 werd gedaan door grote ondernemingen.

Regionaal verschilt het sterk hoeveel de investeringen in FinTech zijn toegenomen afgelopen jaar. Vooral de stijging van de investeringen in Azië was hoog – hier werd in 2015 $4,5 miljard geïnvesteerd, net zoveel als de investeringen uit 2011, 2012, 2013 en 2014 bij elkaar opgeteld. Deze gigantische stijging is voor een deel toe te schrijven aan een aantal relatief grote investeringen – van de ongeveer 130 investeringen hadden er 17 een waarde van $50 miljoen of meer. Maar ook in Europa nemen de investeringen in FinTech toe. In de circa 125 transacties in 2015 werd een totale waarde van $1,48 miljard geïnvesteerd, ten opzichte van $1,11 miljard in 2014 en slechts $246 miljoen in 2013. De Verenigde Staten blijft vooralsnog de grootste regio voor FinTech investeringen – in Noord-Amerika werd afgelopen jaar $7,7 miljard in FinTech geïnvesteerd door durfkapitalisten.

“Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar voor de wereldwijde investeringen die in FinTech plaatsvonden”, zegt Van Wylick. Hij vervolgt: “De groeiende behoefte van consumenten naar nieuwe technologieën en de noodzaak bij veel ondernemingen om efficiënter te opereren, stimuleert de vernieuwing in de financiële sector als nooit tevoren.” Volgens hem gaat deze ontwikkeling niet voorbij aan zowel private investeerders als ondernemingen. “Ondanks de dip die in het laatste kwartaal van vorig jaar heeft plaatsgevonden, kunnen we ervan uitgaan dat de investeringen in FinTech zullen blijven groeien. Grote ondernemingen blijven duidelijk een rol van betekenis spelen op de FinTech-markt. Van iedere vier investeringen in FinTech komt er één voor rekening van een onderneming.” Vooral grote bedrijven uit de technologische sector en financiële dienstverlening investeren veel in FinTech-startups. Van Wylick licht toe: “De afgelopen jaren zijn ondernemingen in beide sectoren duidelijk anders gaan denken over FinTechs. Zij beschouwen hen niet langer als stoorzenders die de bedrijfsvoering overhoop gooien, maar als innovatieve ondernemingen die hen kunnen helpen om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn.”

Blockchain
Ook de interesse van investeerders in blockchain technologie nam toe. De investeringen in FinTech-bedrijven die zich met deze technologie bezighouden stegen van $298 miljoen in 2014 naar $460 miljoen in 2015. “De belangstelling voor deze ‘gedistribueerde grootboek’ technologie is opmerkelijk. Zeker als je in ogenschouw neemt dat de blockchain vijf jaar geleden niet meer dan een stipje was op de radar van veel investeerders en vooral bekend was vanwege het feit dat de technologie ten grondslag ligt aan de Bitcoin. Inmiddels onderzoekt een groot aantal bedrijven de potentie van de blockchain als mogelijke oplossing voor een aantal uitdagingen, zowel binnen als buiten de bankensector”, sluit Van Wylick af.