Nederlands pensioenstelsel uitgeroepen tot beste ter wereld

01 november 2023 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Nederlandse pensioenstelsel is opnieuw gekroond tot het beste van de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse CFA Institute Global Pension Index van Mercer.

Het is de vijftiende keer dat de Mercer CFA Institute Global Pension Index is uitgebracht. De onderzoekers hebben wereldwijd 47 pensioenstelsels van landen onderzocht en beoordeeld, die gezamenlijk 64% van de wereldbevolking bedienen. De onderzoekers vergelijken de pensioenstelsels niet alleen, maar doen gelijk ook aanbevelingen die kunnen leiden tot substantieel betere en duurzamere pensioenuitkeringen.

Ons land prijkt in de nieuwste editie van de index met zijn pensioenstelsel wederom bovenaan. En hoewel Nederland in geen van de drie onderzochte deelgebieden (toereikendheid, duurzaamheid en integriteit) een top drie-score behaalde, is de gemiddelde score van 85.0 meer dan genoeg voor een A-klasse eindscore én de jaarlijkse eretitel. 

“De gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking blijft in vele markten stijgen, met name in de meer volgroeide markten”, legt Margaret Franklin (voorzitter en CEO van het CFA Institute) uit. “Inflatie en de stijgende rente hebben tot een nieuwe marktdynamiek geleid, dat aanzienlijke uitdagingen voor de pensioenregelingen met zich meebrengt. We zien ook een voortdurende breukvorming op het gebied van globalisering. Dat zijn slechts een paar van die steeds complexere uitdagingen waar pensioenfondsen en gepensioneerden veel mee te maken hebben.”

Nederlands pensioenstelsel uitgeroepen tot beste ter wereld

Franklin stipt aan dat particulieren een steeds belangrijkere rol zullen spelen als het gaat om hun eigen pensioen. “Als beleggingsprofessional moeten we hen helpen zich daarop voor te bereiden. Deze index herinnert ons er elk jaar aan dat er in veel rechtsgebieden nog veel moet gebeuren om pensioenregelingen te kunnen optimaliseren en de financiële zekerheid van begunstigden op lange termijn te kunnen waarborgen.”

De beste, ondanks transitie

Vorig jaar eindigde Nederland net achter IJsland op de tweede plek. Dit jaar gaat de eretitel met een totale indexwaarde van 85,0 wel naar het Nederlandse pensioenstelsel. IJsland (83,5), Denemarken (81,3) en Israël (80,8) complementeren de top vier en behoren als enigen tot de A-klasse.

En die notering staat voor een “een eersteklas en robuust pensioensysteem dat goede uitkeringen biedt, duurzaam is en een hoge mate van integriteit heeft”. Met een indexscore van 42,3 is Argentinië lantaarndrager.

Nederlands pensioenstelsel uitgeroepen tot beste ter wereld

Hoewel Nederland middenin een pensioentransitie zit, zou het stelsel volgens de Mercer-onderzoekers zich in een goede positie bevinden om “uitstekende uitkeringen te bieden tijdens de overgang van een collectieve uitkeringsstructuur naar een individuelere regeling”.

De index maakt gebruik van het gewogen gemiddelde van de subindexen toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Voor elke subindex waren de stelsels met de hoogste waarden: Portugal op het gebied van toereikendheid (86,7), IJsland op het gebied van duurzaamheid (83,8) en Finland op het gebied van integriteit (90,9).

Nederlands pensioenstelsel uitgeroepen tot beste ter wereld

De onderzoekers benadrukken dat de dalende geboortecijfers meerdere economieën en pensioenstelsels voor de langere termijn onder druk hebben gezet. Dit zou een negatief effect hebben gehad op de duurzaamheidsscores van landen als Italië en Spanje. Verschillende stelsels in Azië, waaronder het vasteland van China, Zuid-Korea, Singapore en Japan, hebben in de afgelopen vijf jaar hervormingen doorgevoerd om hun scores te verbeteren.

Tot slot adviseren de Mercer-analisten dat de sector tijdig moet inspelen op nieuwe technologieën. Als voorbeeld noemen ze kunstmatige intelligentie. “Het gebruik van AI kan leiden tot hogere beleggingsrendementen voor mensen met een pensioenregeling. AI heeft ook de potentie om de betrokkenheid van deelnemers te verbeteren en de individuele deelnemer te helpen bij het nemen van financiële beslissingen voor de lange termijn.”

Meer pensioengerelateerd nieuws is te vinden op de pensioen-themapagina van banken.nl.