De waarde van meer vrouwen in financiële dienstverlening volgens Mercer

20 februari 2019 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Human capital- en pensioenadviseur Mercer gaat een strategische samenwerking aan met de Global Banking Alliance for Women. De samenwerking tussen beide organisaties beoogt een verbetering van het aantal vrouwen op topposities bij Britse financiële bedrijven. Slechts 7% van de CEO’s uit de FTSE 100 is vrouw. En hoe zit dat in Nederland? Ook slechts 8% van alle CEO’s en CFO’s van bedrijven uit de AEX en AMX zijn van het vrouwelijke geslacht.

Een overvloed aan artikelen over thought-leadership, analyses en studies uit verschillende sectoren vertellen bestuurders telkens hetzelfde consistente verhaal. Het verhogen van diversiteit en inclusie kan bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat en meer indirect ook aan de wereld om ons heen. In een onderzoek naar CEO’s uit de Britse FTSE 100 (de 100 grootste beursgenoteerde Britse bedrijven) blijkt dat slechts zeven op de honderd een vrouwelijke CEO hebben. Slechts 7% dus. Met name de financiële sector heeft het lastig om het imago van een ‘boys club’ van zich af te schudden.

Best practices

De Global Banking Alliance for Women (GBA) is een intercollegiaal netwerk van financiële bedrijven van over de hele wereld, gericht op het versterken van de positie van vrouwen in de sector. Onder leiding van CEO Inez Murray startte de GBA in 2017 een werkgroep voor genderdiversiteit en inclusie om ‘best practices’ op het vlak van het werven, behouden en het doorstoten van vrouwen naar hogere posities in kaart te brengen. De werkgroep wil  bedrijven tonen hoe ze profijt kunnen trekken uit een effectieve bediening van vrouwelijke klanten.

De waarde van meer vrouwen in financiële dienstverlening volgens Mercer

De strategische samenwerking tussen Mercer en GBA is meteen het startsein voor een nieuwe campagne ter bevordering van meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Met behulp van Mercer kan GBA haar diensten aanbieden aan partners in de vorm van intercollegiale leersessies en de ontwikkeling van kennis over (de voordelen van) een goede genderbalans. Via Mercers onderzoeks- en registratietool ‘When Women Thrive’ kunnen GBA-leden bovendien de diversiteitsinspanningen van hun eigen bedrijf afzetten tegen die van andere financiële tegenspelers of zelfs bedrijven uit compleet andere sectoren.

Kennis overdragen

Rob Baker is hoofd van Mercers D&I (Diversity & Inclusivity, red.) Consulting praktijk en legt uit: “We kijken uit naar de samenwerking met GBA en om onze uitgebreide D&I-kennis naar een sector te brengen die hard werkt om een betere genderbalans te verkrijgen. Bedrijven met een volwassen diversiteitsprogramma zijn vaak succesvoller in de markt van financiële dienstverlening voor vrouwen én in het werven en behouden van vrouwelijk talent. Een goede vertegenwoordiging van je klantenbestand is een belangrijke factor voor succes, maar er is ook bewijs dat bedrijven met een hoger aandeel vrouwelijke leiders überhaupt beter presteren.”

“Onderzoek over meerdere jaren tonen een sterke correlatie aan tussen genderdiversiteit en economische prestaties”, voegt Inez Murray hieraan toe, CEO van GBA. “Dankzij onze samenwerking met Mercer kunnen we de inspanningen voor onze leden blijven voortzetten. In het bijzonder zijn we verheugd over de lancering van onze gezamenlijke Werkgroep die zich richt op meer vrouwen op C-level posities.”

Nederlands perspectief

Het onderzoek van Mercer richtte zich specifiek op de FTSE 100, een vertegenwoordiging van de honderd grootste Britse bedrijven. Maar hoe zit het met de top van het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen en de bancaire sector in het bijzonder?

Het FD becijferde in augustus 2018 dat van alle CEO’s en CFO’s van bedrijven uit de indices AEX en AMX slechts 8% vrouw was. Dat is slechts een procentpunt meer dan in de FTSE 100, hoewel die vergelijking niet helemaal opgaat, omdat het onderzoek van Mercer zich enkel op CEO’s richtte. Volgens het FD was dan wel weer positief dat de bedrijven waar vrouwen wél de functie van CEO of CFO bekleedden ook meteen bedrijven van formaat waren: Shell, DSM, Wolters-Kluwer en Heineken bijvoorbeeld.

Kijkend naar de vier grootste Nederlandse banken is de Volksbank de enige bank met een vrouwelijke CFO, Annemiek van Melick. Zij is de eerste luitenant van CEO Maurice van Oostendorp. Bij zowel ABN AMRO, ING als Rabobank worden de posities CEO en CFO alle bekleed door mannen.