Aandacht voor diversiteit groeit in financiële sector

24 augustus 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De financiële sector richt zich steeds meer op diversiteit en inclusiviteit binnen hun organisaties. Price Waterhouse Coopers deed onderzoek naar de verhoudingen tussen mensen van verschillende achtergronden op de werkvloer.

Net als in veel andere sectoren is de financiële sector in toenemende mate op zoek naar manieren om de diversiteit binnen de eigen gelederen te vergroten, met name op managementniveau. Voor sollicitanten speelt het een belangrijke rol of bedrijven een diversiteitsbeleid hebben, terwijl werkgevers het wervingsproces tegen het licht willen houden.

Promotie van een meer divers leiderschap blijft een heikel punt. Een nieuw rapport van PwC onderzocht hoe bedrijven in het algemeen omgaan met deze uitdaging, waarbij de focus hier ligt op de financiële sector. In het onderzoek zijn 55 financiële bedrijven opgenomen en 276 werknemers van financiële bedrijven.

Is your organisation actively trying to attract and recruit more diverse talent.jpg

Volgens het rapport zijn bedrijven in toenemende mate op zoek naar diversiteit en ligt de focus daarbij vooral op het aantrekken van meer vrouwen. Over alle sectoren is 58% van alle bedrijven op zoek naar meer vrouwen en 49% specifiek op zoek naar minderheden. De financiële sector zit daar in beide categorieën boven, zowel bij vrouwen (76%) als bij minderheden (51%).

Op de vraag of de strategie en het wervingsproces op elkaar afgestemd zijn antwoordt circa een derde van de bedrijven dat dit volledig het geval is. Ongeveer de helft vindt dat ten dele het geval is.

Limited gains

De uitwerking van het wervingsbeleid - en de mate van succes ervan - in de financiële sector komt aardig overeen met de rest van de onderzochte sectoren. Wel moet gezegd worden dat financiële bedrijven steeds net iets achterblijven op het gemiddelde van alle sectoren. Er is één uitschieter, namelijk het extern aantrekken van vrouwen voor managementposities. Dit blijkt het grootste succesverhaal te zijn voor financiële bedrijven. De financiële sector scoort hier 18 %-punten hoger dan het gemiddelde.   

Top 5 Factors that make an employer attractive

Het rapport heeft ook aandacht voor de kandidatenzijde van het wervingsproces, in de vorm van welke factoren een potentiële werkgever aantrekkelijk maken. Ook hier zijn vergelijkbare parallellen te trekken tussen financiële bedrijven en alle sectoren. Wel zitten hier en daar opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen vinden carrièreperspectief en salaris belangrijker, waar vrouwen meer oog hebben voor secundaire arbeidsvoorwaarden en werk-privébalans.

Diversity and inclusion under candidate scrutiny

PwC onderzocht ook in welke mate werknemers vooraf hebben uitgezocht of hun huidige werkgever zich inzet voor diversiteit. Een merkbaar verschil is zichtbaar tussen mannen en vrouwen. Een voorbeeld: van de onderzochte mannen heeft 18% zich hierin volledig verdiept en 25% enigszins. 29% van de onderzochte vrouwen heeft zich volledig verdiept in het diversiteitsbeleid van hun werkgever en 32% enigszins. Meer dan de helft van de vrouwen heeft zich hierin dus in enige mate vooraf verdiept.

Exploring the options

Veel firma’s geven aan om diversiteitsprogramma’s te willen introduceren, ook omdat een niet te onderschatten deel van de sollicitanten aangeeft hiermee bezig te zijn. PwC ondervroeg bedrijven daarom wat ze op dit moment al doen om de diversiteit in het personeelsbestand te vergroten. Hier vinden we de grootste verschillen terug tussen financiële bedrijven en andere bedrijven.  Financiële bedrijven hebben in het bijzonder aandacht voor de gebruikte taal in vacatures, waarmee zij in het eerste contact willen tonen diversiteit belangrijk te vinden. Ook is er veel aandacht voor de samenstelling van het gezelschap dat sollicitatiegesprekken afneemt.

Waar financiële bedrijven het minst aandacht aan besteden is extra commissie voor recruitmentbureau’s die sollicitanten aanleveren die de diversiteit vergroten. Van de onderzochte bedrijven gaf 15% aan dit te doen.