Mercer: Beloningsstructuur banken ingrijpend veranderd

03 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De wereldwijde financiële sector heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgevoerd in zijn beloningsstructuur. Zo worden salarissen, met name in Europa, flink ingeperkt en worden bonussen steeds meer gebaseerd op lange-termijn prestaties. Ook wordt intern strakker bijgehouden of een bonus terecht is - met name bij hoger management. Dat blijkt uit recent onderzoek van Mercer onder grote banken en verzekeraars in 21 landen.  

Basissalaris
Uit de gegevens blijkt dat de basissalarissen in de financiële sector in 2013 wereldwijd tussen de 2,2% en 2,5% zullen stijgen. Financiële instellingen in opkomende markten profiteren het meest met salarisstijgingen tussen 4% en 5%. Bij Amerikaanse financiële instellingen stijgen de salarissen gemiddeld 3%. Bij Europese instellingen ligt de stijging tussen de 2% en 2,5% – iets minder dan inflatie.

Mercer - Beloningsstructuur banken

Bonus
De meerderheid van de bedrijven in de financiële sector verwacht dat performancegerelateerde bonussen in 2013 lager zullen zijn dan in 2012. Europese bedrijven zijn het meest pessimistisch. Banken schatten de bonussen bovendien lager in dan verzekeraars. Binnen banken is het mes gezet in de bonussen van functies die veel risico’s nemen (zoals beleggers en handelaren).

Bonus-malus- en ‘clawback’-regelingen
Mercer constateert ook dat malussen en clawback-regelingen aan populariteit winnen. 74% van de bedrijven kent tegenwoordig een malus-regeling. Dat houdt in dat een uitgestelde of lange-termijnbonus niet wordt uitgekeerd wanneer prestaties achterblijven bij de doelstellingen. Ook hier geldt dat banken een malus-conditie vaker inroepen dan verzekeraars.

Nog verder gaan zogenaamde clawback-regelingen. Daarbij wordt een reeds uitgekeerde bonus teruggeëist als individuele werknemers compliance-richtlijnen overtreden of gedragscodes aan hun laars lappen. Als de targets niet gehaald worden op team- of bedrijfsniveau dan worden vaker clawbacks toegepast. Meer dan de helft (53%) van de financiële instellingen heeft een dergelijke regeling. 

Beloning van controle- en toezichtposities
Uit het onderzoek komt naar voren dat controle- en toezichtposities - zoals risicobeheer, legal, intern toezicht en compliance -  financieel steeds beter worden beloond. De salarisverhogingen voor deze functies liggen in 2013 iets hoger dan bij senior management. Volgens het HR adviesbureau is dit een direct gevolg van de toegenomen aandacht die externe toezichthouders hebben voor met name de bankensector.

Ook op het gebied van bonussen scoren controle- en toezichtposities beter. Manon Gerritsen, Beloningsexpert bij Mercer: “De vorm en voorwaarden van bonussen zijn een acuut aandachtspunt voor zowel Europese als Amerikaanse toezichthouders. De nadruk ligt in toenemende mate op het belonen van risicomanagement. Dat gaat ten koste van beloningen voor activiteiten die kortetermijndenken in de hand werken”.