NVB: Banken positief over transparantie klantbelang

01 augustus 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlandse banken zijn positief over het voorstel van consumentenorganisaties om inzichtelijk te maken hoe individuele banken vorderen in het centraal stellen van het klantbelang. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Banken als reactie op de oproep van de Vereniging Eigen Huis (VEH),  de Consumentenbond en beleggersvereniging VEB om de scores Klantbelang Centraal openbaar te maken. Dit AFM-scores bieden echter te weinig houvast, aldus de banken.

AFM Klantbelang Dashboard biedt weinig houvast

De NVB meldt dat het Klantbelang Dashboard van de AFM een waardevol instrument is voor de dialoog tussen toezichthouder en individuele bank. Het dashboard biedt consumenten echter weinig houvast om een goede vergelijking te maken en kan zorgen voor onnodige onduidelijkheid. De AFM-scores vormen een optelsom van vele aspecten van het bankbedrijf en worden ook van jaar tot jaar op verschillende onderdelen gebaseerd.

NVB - Klantbelang

Focus op goede dialoog

De focus zou moeten liggen op de goede dialoog en de verbeteringen die hieruit resulteren voor klanten, niet op de absolute scores. De NVB gaat daarom graag met de consumentenorganisaties in gesprek om te kijken hoe zij klanten wel verder inzicht kunnen geven en helpen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Jaarlijkse toets door AFM

De AFM toetst elk jaar bij de tien grootste banken* en verzekeraars in hoeverre zij het belang van de klant centraal stellen. Dit gebeurt door middel van het Klantbelang Dashboard, waarin de ondernemingen als geheel en op onderwerpen een score krijgen. De AFM is niet bevoegd de scores van de individuele ondernemingen publiceren. Banken en verzekeraars mogen dat wel zelf doen, maar alleen Rabobank is transparant over zijn scores.

Prestaties openbaar maken

In een gezamenlijke brief aan de financiële instellingen schrijven VEH, de Consumentenbond en VEB dat het ongewenst en niet van deze tijd is dat zij niet open zijn over hun prestaties. Bart Combee, directeur Consumentenbond: "We geven de instellingen tot 20 augustus om hun scores bekend te maken en anders ondernemen we stappen."

*De grote tien banken en verzekeraars die de AFM heeft onderzocht zijn ABN AMRO, Achmea, AEGON, ASR, Delta Lloyd, ING, Van Lanschot, Nationale Nederlanden, Rabobank en SNS REAAL.