Volksbank: ‘Mensen met geldproblemen trekken laat aan de bel’

03 mei 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

Het leven wordt steeds duurder. Met de nog altijd hoge inflatie wilde de Volksbank weten hoe ouders met jongere kinderen omgaan met de huidige (veranderende) economische situatie. Tegelijkertijd onderzocht de bank hoe de eigen klanten op de situatie reageren. Conclusie? De meeste mensen met geldproblemen trekken laat aan de bel; gemiddeld pas na vijf jaar wordt er een professional ingeschakeld.

Daarnaast blijkt uit de enquête – gehouden onder 1.001 ouders met kinderen van 0 tot 13 jaar – dat relatief veel jongere ouders (onder de 35 jaar) wel eens zorgen hebben over hun financiële zaken. Veel meer dan ouders in de leeftijd van 35 en ouder. Uitgedrukt in percentages gaat het om respectievelijk 63% en 53%.

Verder blijkt dat 6 op de 10 respondenten hun geldzorgen bepreken met hun partner; 4 op de 10 doet dat (ook) met hun familie. Slechts een klein deel van de ondervraagden schakelt professionele hulp in. Zo benadert slechts 1 op de 20 mensen een bank of een ‘SchuldHulpMaatje’.

Mensen met geldproblemen trekken laat aan de bel

“Dat percentage vinden wij verontrustend laag”, laat Maarten de Soeten (directeur Financiële Zorg bij de Volksbank) weten. “Wij weten uit ervaring dat het gemiddeld vijf jaar duurt voordat mensen met structurele financiële zorgen bij ons aankloppen. Vijf lange jaren waarin piekeren en de touwtjes een elkaar knopen, het dagelijks functioneren sterk beïnvloeden.”

Onterechte schaamte

Mensen met geldproblemen reageren volgens De Soeten vaak op een vergelijkbare manier. De meesten van hen zouden niet willen toegeven dat het hen niet lukt om de problemen zelf op te lossen en houden de moeilijkheden zoveel mogelijk verborgen voor hun kinderen. Schaamte zou daarbij een belangrijke rol spelen.

“Begrijpelijk, maar onterecht”, aldus De Soeten. “Want iedereen kan met financiële problemen geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld door het wegvallen van een inkomen door echtscheiding, ziekte of werkloosheid. Of zoals nu door de hoge inflatie.”

Dat veel mensen aarzelen een beroep te doen op een professional is wat De Soeten betreft een gemiste kans. “Want vaak dankzij de hulp van deskundigen komt er ook echt een einde aan de geldproblemen. Daarom wil de Volksbank ook vrienden en familie, buren en leerkrachten aansporen extra alert te zijn op signalen van geldproblemen. En de getroffenen wijzen op de begeleiding van professionals."

Actief op signalen reageren

Het onderzoek geeft ook aan dat ruim 80% van de respondenten het idee heeft dat steeds meer mensen in hun omgeving kampen met financiële zorgen. 6 op de 10 is van mening dat iedere Nederlandse volwassene uit de schulden behoort te kunnen blijven. Dat dat niet voor iedereen even makkelijk is blijkt echter uit cijfers van het Nibud: 70% van alle mensen met geldproblemen behoort tot de jongvolwassenen (tot en met 35 jaar).

Op basis van zijn onderzoek stelt de Volksbank dan ook actief te willen reageren op signalen van mogelijke geldproblemen. De Soeten legt uit dat medewerkers van SNS, RegioBank, ASN Bank en BLG Wonen worden getraind op dit “gevoelige” onderwerp. “Zij benaderen klanten met betalingsachterstanden actief en kunnen hen zo nodig in contact brengen met een financiële coach. Om daarna stap voor stap de financiële situatie duurzaam te herstellen.”

De Soeten benadrukt tot slot dat iedereen terecht kan bij de gratis anonieme hulplijn van Geldfit.nl (de Volksbank is één van de deelnemers van dit platform) om geldzorgen te bespreken.