Hypotheeksector maakt zich hard voor gebruik brondata

04 januari 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

Meer dan veertig ketenpartijen uit de hypotheekmarkt hebben het convenant ‘Accepteren hypotheek op basis van alleen brondata’ ondertekend. Doel van het convenant is om uiterlijk per 1 januari 2025 minimaal één hypotheekaanvraag van een doorstromer in loondienst geaccepteerd te krijgen bij een geldverstrekker puur op basis van brondata.

Bij een hypotheekaanvraag zijn behoorlijk wat gegevens van de consument nodig. Veelal leveren consumenten deze aan via verschillende documenten. De ondertekenaars van het convenant stellen dat het voor zowel de consument als de hypotheekverstrekker veel efficiënter, sneller én betrouwbaarder is als deze direct vanuit de bron aangeleverd worden, bijvoorbeeld bij het UWV of MijnOverheid.

Ondanks deze beloofde efficiënte vorm van werken blijft het gebruik van brondata in de praktijk achterwege. Om daar verandering in te brengen hebben veertig partijen – Stater, ING en ABN AMRO – het convenant ondertekend. Onderdeel van de afspraken is onder meer dat de hypotheekketen gebruikmaakt van digitale brondata, partijen het gebruik van brondata technisch mogelijk maken en adviesketens het gebruik ervan als voorkeursroute aangeven bij adviseurs.

Hypotheeksector maakt zich hard voor gebruik brondata

Krachten bundelen

“Op het delen van data ligt al jaren de focus”, legt Reinier van der Heijden (directeur Hypotheken Data Netwerk) uit. “Er zijn grote stappen gezet met de Inkomensbepaling Loondienst en het beschikbaar maken van gegevens van bijvoorbeeld het Kadaster, de Kamer van Koophandel en MijnOverheid.”

Volgens Van der Heijden vinden mensen real time duidelijkheid, betrouwbaar advies en een snelle afhandeling belangrijk. Om dit voor elkaar te krijgen, is wat de HDN-directeur betreft het delen van brondata de sleutel. Hij wijst er tevens op dat de Nationale Hypotheek Garantie hypotheken op basis van enkel brondata – voor zover is toegestaan binnen wet- en regelgeving – al accepteert.

“Met het convenant willen we de krachten binnen de keten bundelen om sneller meer stappen te kunnen zetten. Elke partij heeft hierin zijn eigen rol en acties te doen en hier zijn in het convenant concrete afspraken over gemaakt. Ik vind het geweldig dat zoveel organisaties met het ondertekenen van het convenant zich aan deze afspraken hebben geconformeerd”, aldus Van der Heijden.