Volksbank: ‘Deze winter zijn vrijwilligers noodzakelijker dan ooit’

15 november 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Hoewel er in Nederland maar liefst zeven miljoen vrijwilligers actief zijn, bestaat er volgens de Volksbank nog altijd een schrijnend tekort aan vrijwilligers. Alleen al in de provincie Utrecht zoeken nog ruim duizend mensen naar een schuldhulp- of gezelschapsmaatje of iemand die hen met de Nederlandse taal of hun schoolwerk helpt. Een gat dat komende winter nog groter dreigt te worden door onder meer de hoge inflatie en energieprijzen. Met andere woorden: voor steeds meer Nederlanders ligt sociale isolatie op de loer.

Vanuit zijn maatschappelijke rol stelt de Volksbank zich in te zetten voor het welzijn van de samenleving. Vanuit die rol steunt de bank onder meer het vrijwilligersplatform ‘NLvoorelkaar’. Op het platform kunnen vrijwilligers en hulpbehoevenden elkaar ontmoeten, om te ontdekken of men iets voor elkaar kan betekenen. Ook Volksbank-medewerkers zelf zijn actief als vrijwilliger; “deels privé en deels in de baas zijn tijd”.

Zo helpt Paula Busscher (assistent manager bij de Volksbank) als schuldhulpcoach mensen die hun financiën niet meer kunnen overzien. Samen brengen ze de inkomsten en uitgaven in kaart, waarna Busscher een plan opstelt om er weer bovenop te komen.

Paula Busscher, Assistent Manager, de Volksbank

“Er rust een enorm taboe op dit onderwerp”, legt Busscher uit. “Mensen trekken vaak veel te laat aan de bel waardoor de geldzorgen extra groot zijn. Dit jaar zullen door de hoge energieprijzen meer mensen dan ooit in de knel komen. Ook mensen die werken en zuinig leven. Dus vrijwilligers zijn nu noodzakelijker dan ooit. Op werkelijk alle fronten.”

Minder kil en koud

Omdat het tekort aan vrijwilligers deze winter behoorlijk dreigt op te lopen, starten de Volksbank en NLvoorelkaar een campagne om het gat te dichten. De partners hopen meer mensen dan ooit te inspireren en motiveren om zich voor een ander in te zetten.

Directielid Jeroen Dijst legt uit dat de Volksbank het belangrijk vindt om te bouwen aan een meer menselijke samenleving. “Onze samenwerking met NLvoorelkaar is voor ons vanzelfsprekend. Ik vind het geweldig dat veel van onze medewerkers, zoals Paulo, gebruikmaken van de mogelijkheid zich onder werktijd in te zetten als vrijwilliger.”

Dijst, die zelf ervaring heeft met vrijwilligerswerk als gastdocent financiële educatie, verwacht veel van de campagne. Hij wijst erop dat de campagne vorig jaar ruim 57.000 extra vrijwilligersuren heeft opgeleverd. Hij stelt er “heel voorzichtig” rekening mee te houden dat dit jaar extra veel mensen zich zullen aanmelden als vrijwilliger.

“De geschiedenis leert dat in moeilijke tijden de medemenselijkheid een extra impuls krijgt”, legt Dijst uit. “Mensen gaan meer om zich heen kijken en zijn zich bewuster van hun eigen kracht én kwetsbaarheid. Als iedereen even stil staat bij de vraag: ‘Zou ik iets voor een ander kunnen betekenen?’, dan wordt de winter vast een stuk minder kil en koud.”