Banken starten pilot met hypotheek voor duurhuurders

01 februari 2022 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Duurhuurders: huishoudens die jarenlang zonder problemen een hoge huur in de vrije sector kunnen ophoesten, maar die desondanks niet in aanmerking komen voor een hypotheek met vergelijkbare kosten. Kortom, huishoudens die tussen wal en schip vallen. Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) starten precies voor deze groep de pilot ‘Duurhuur’.

Met de pilot willen de samenwerkende partijen huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid bieden om alsnog met “veranderende maatwerkfinanciering” een eigen huis te kopen. In totaal telt Nederland zo’n 574.000 duurhuurders, waarvan 61% zelfs meer dan 33% van het netto-inkomen besteedt aan huur.

Hoewel duurhuurders prima in staat blijken om dergelijke hoge kosten te dragen, komt deze groep – op basis van hun inkomen – alsnog niet in aanmerking voor een bijpassende hypotheek. De deelnemende partijen vinden juist dat huurders die voor een langere periode maandelijks een hoge huur betalen, hebben bewezen deze woonlasten te kunnen dragen.

Banken starten pilot met hypotheek voor duurhuurders

Gevangen

Volgens Carla Muters, RvB-voorzitter van NHG, is de duurhuurproblematiek een maatschappelijk probleem. “Duurhuurders zitten voor hun gevoel nu vaak gevangen. Zij komen niet in aanmerking voor sociale huur, maar kunnen op basis van hun inkomen ook geen passende woning kopen.”

“Daardoor zijn zij gedwongen te huren in de vrije sector waar de huur vaak hoger is dan de totale woonlasten van een koopwoning. Een deel van hen laat wel zien dat zij gedurende een lange periode een hoge huur kunnen betalen. Met deze pilot willen we onderzoeken of maatwerk voor deze groep huurders een oplossing kan zijn.”

Maatwerk

Overigens is de pilot niet voor elke duurhuurder toegankelijk. Geïnteresseerde deelnemers moeten namelijk aantonen dat zij al meer dan drie jaar een hoge huur betalen, zonder dat dit ten koste is gegaan van hun spaargeld of heeft geleid tot oplopende schulden. Tevens kijken de deelnemende hypotheekverstrekkers naar het betalingsverleden van de huur en of het inkomen stabiel is.

De toekomstige kosten – die ze als woningeigenaar kwijt zijn aan hun eigen woning – worden vervolgens meegerekend in de maximale woonlast van de hypotheek. De initiatiefnemers noemen het een groot voordeel dat ook zzp’ers en flexwerkers “in aanmerking komen voor dit maatwerk. “Het voldoen aan deze kaders wil nog niet zeggen dat de hypotheek altijd verantwoord is. Dit moet per individuele situatie door de geldverstrekker beoordeeld worden.”

1000 hypotheken

De pilot bouwt voort op de bevindingen uit onder andere een eerdere pilot voor duurhuurders van BLG Wonen en onderzoeken  van andere geldverstrekkers. Het is de bedoeling dat de huidige pilot voor maximaal twee jaar of 1000 hypotheekverstrekkingen loopt. “Door deelname van meerdere partijen – met een gezamenlijk marktaandeel van 28%), is er voldoende potentieel om te beoordelen of dit een oplossing voor duurhuurders kan zijn”, stellen de deelnemers tot slot.

Geïnteresseerde huurders kunnen terecht bij onafhankelijke adviseurs van Aegon, BLG Wonen, ING en (vanaf eind maart) bij de onafhankelijke adviseurs samenwerkend met Florius. Een adviseur beoordeelt of een huurder in aanmerking komt voor de pilot en komt (indien mogelijk) samen met de hypotheekverstrekker tot een “verantwoorde hypotheekoplossing”. De NHG staat – als het past binnen de gestelde kaders – borg voor de maatwerkhypotheek.