BLG Wonen start met pilot die duurhuurders aan een hypotheek moet helpen

27 september 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Hypotheekverstrekker BLG Wonen is deze week gestart met een pilot voor duurhuurders. Middels een zogeheten huurverklaring kunnen consumenten aantonen dat ze woonlasten kunnen dragen die hoger zijn dan normaal toegestaan. Het doel is om meer consumenten die op basis van hun inkomen niet de gewenste hypotheek krijgen alsnog aan een hypotheek en een woning te helpen.  

BLG Wonen is onderdeel van de Volksbank en die bank maakt zich al enige tijd zorgen over de situatie van starters op de woningmarkt. Niet ten onrechte, want deze groep zit klem tussen wal en schip. Vaak verdienen ze te weinig om een hypotheek te kunnen krijgen, maar zijn ze tegelijk gedwongen om te huren in de vrije sector. Hierdoor lukt het niet of in beperkte mate om voldoende eigen inleg bijeen te sparen en alsnog in aanmerking te komen voor een hypotheek. 

BLG Wonen kondigde een tijdje terug aan te willen testen met een huurverklaring, waarmee consumenten richten hypotheekverstrekkers hard kunnen maken dat ze relatief hoge hypotheeklasten nu én in de toekomst wél kunnen dragen. Er was veel animo voor de pilot, die deze week van start ging. Aanmelden is derhalve ook niet meer mogelijk. 

Huurlasten overstijgen hypotheeklasten

De ironie is dat veel huurders in de vrije sector woonlasten hebben die hoger liggen dan de lasten die horen bij een voor hun inkomen maximale hypotheek. Dat ziet ook BLG Wonen-directeur Frank Soede: “Bij de overstap naar een koopwoning met de huurverklaring zullen de woonlasten gelijk blijven of lager worden. Niettemin blijft een financiële buffer, bijvoorbeeld voor onderhoud, ook na de overstap belangrijk. We kijken met iedere individuele duurhuurder daarom altijd naar het hele financiële plaatje.”

Dat ‘duurhuren’ een nijpende kwestie is blijkt wel uit de animo voor het plan. In een mum van tijd had BLG Wonen voldoende personen verzameld om met de pilot te starten, het zijn er ruim 1.300. Daarvan zijn er 160 die aangeven alvast een oriëntatiegesprek te willen met een voor de pilot geselecteerde onafhankelijk adviseur. De adviseur kijkt niet alleen naar het inkomen, maar ook naar de betaalmoraal van deze personen. “Wanneer we het betaalgedrag van de huurlasten als aanvulling bij de beoordeling van een hypotheek meenemen, en niet alleen kijken naar de inkomenstoets, dan kunnen duurhuurders mogelijk vaker in aanmerking komen voor een hypotheek”, aldus Soede.