Toezichtskosten in 2015 volledig voor rekening banken

26 mei 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Het toezicht van banken komt vanaf 2015 volledig voor rekening van de Nederlandse banken. De overheidsbijdrage van €40 miljoen voor toezichtskosten komt te vervallen. Dat meldt Jeroen Dijsselbloem afgelopen vrijdag in de ministerraad. Daarnaast moeten boetes boven de €2,5 miljoen naar de schatkist en niet terugvloeien naar de sector zelf.

Stijgende toezichtskosten

De afschaffing van de overheidsbijdrage betekent voor banken een verdere stijging van de toezichtskosten. Begin dit jaar liet Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief aan het Ministerie van Financiën weten dat de kosten voor het toezicht op financiële instellingen de afgelopen jaren exponentieel zijn gestegen. De kosten voor het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn in de periode 2000-2012 meer dan verdrievoudigd. In 2012 bedroegen de kosten circa €206 miljoen, tegenover €66 miljoen in 2000. De bijdrage van financiële instellingen klom van €20 miljoen in 2000 naar €150 miljoen in 2012. Dit zal nog verder stijgen als de overheidsbijdrage in 2015 vervalt.

Toezichthouder

Ook wordt een verdere stijging van de kosten verwacht door de komst van de bankenunie. Jan Sijbrand, directeur toezicht van DNB meldde in november dat de additionele kosten van het Europese toezicht als gevolg van de bankenunie voor rekening zijn van de 130 grote Europese banken.

Beheersen toezichtskosten

Om de kosten voor toezicht beheersbaar te houden pleit de NVB voor een grens aan de jaarlijkse maximale groei van het budget. Eventuele overschrijding van het budget is dan voor rekening van de toezichthouders zelf.

Daarnaast wijst de NVB op de taken die de sector uitvoert voor het algemeen belang waarvoor het geen vergoeding ontvangt. Andere sectoren als de telecomsector ontvangen wel een vergoeding voor deze taken, aldus de NVB.

Gerelateerde berichten

NVB: Voorkom verdere stijgende toezichtkosten voor banken
Toezicht ECB leidt tot hogere kosten voor banken