Vrouwen ethisch verantwoordelijker dan mannen

22 juni 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Ruim één op de zeven (15%) eindverantwoordelijken acht het irrelevant of hun zakelijke relaties fraude plegen of geld witwassen, zolang zij maar aan hun financiële verplichtingen richting het bedrijf voldoen.

Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet, uitgevoerd onder 350 werkenden die eindbeslisser zijn binnen hun vakgebied. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat vrouwen zich veel vaker laten leiden door hun ethisch kompas. Van hen vindt slechts 10% de bedrijfsportemonnee belangrijker dan het ethisch gedrag van hun zakelijke relatie. Bij mannen ligt dit percentage bijna twee keer zo hoog: 19%.

Onderbuikgevoel

Voor een kwart van de eindverantwoordelijken is hun onderbuikgevoel het belangrijkst bij het aangaan van een zakelijke relatie. Deze groep baseert zijn keuze voor het wel of niet aangaan van de relatie liever op gevoel dan op feiten. Waar vrouwen clichématig vaker worden gezien als gevoelsmens dan mannen, is het in dit geval juist andersom. 31% van de mannen vindt de relatie belangrijker dan feiten, bij vrouwen ligt dit op 20%.

Vrouwen ethisch verantwoordelijker dan mannen

Tegelijkertijd hechten eindbeslissers veel waarde aan achtergrondinformatie van een zakelijke relatie. Driekwart (74%) vindt het belangrijk om precies te weten welke personen en bedrijven achter een (potentiële) zakelijke relatie zitten. Nog eens 77% vindt dat hun organisatie een risico-inschatting moet maken van een potentiële zakelijke relatie.

Feiten geven een grotere bedrijfszekerheid

David Verheecke, Managing Director Benelux bij Altares Dun & Bradstreet, schrikt ervan dat zo’n groot deel van de eindbeslissers in de keuze voor een zakelijke relatie het ethische kompas niet laat meewegen of de keuze bepaalt op een onderbuikgevoel.

“Niemand kan in een glazen bol kijken, maar een goede indicatie van de financiële gezondheid en het ethisch handelen van potentiële zakelijke relaties, geven een grotere zekerheid voor een goede toekomst. Niet alleen bij potentiële zakelijke relaties is het belangrijk hierop te focussen, ook bij bestaande relaties is het belangrijk via een monitoringstool te allen tijde een vinger aan de pols te houden.”

Lees ook: Onno Ruding hamert op hogere kapitaalbuffers en herstel van ethiek in bankensector