NVB: Voorkom verdere stijgende toezichtskosten

08 januari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlandse banken willen dat de overheid de stijgende toezichtskosten meer in de hand gaat houden. Dit schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief aan het Ministerie van Financiën. De brief is een reactie op het wetsvoorstel om de overheidsbijdrage voor toezichtskosten af te schaffen per 2015 waardoor deze kosten volledig voor rekening komen van de financiële sector zelf.

Exponentiële stijging van toezichtskosten

In de brief bedrukt de NVB dat de kosten voor het toezicht op financiële instellingen de afgelopen jaren exponentieel zijn gestegen. De kosten voor het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn in de periode 2000-2012 meer dan verdrievoudigd. In 2012 bedroegen de kosten circa €206 miljoen, tegenover €66 miljoen in 2000. De bijdrage van financiële instellingen klom van €20 miljoen in 2000 naar €150 miljoen in 2012. Dit zal nog verder stijgen als de overheidsbijdrage in 2015 vervalt.

Ook wordt een verdere stijging van de kosten verwacht door de komst van de bankenunie. Jan Sijbrand, directeur toezicht van DNB meldde in november dat de additionele kosten van het Europese toezicht als gevolg van de bankenunie voor rekening zijn van de 130 grote Europese banken

Verdere kostenbeheersing noodzakelijk

Tegen deze achtergrond roept NVB het kabinet op om adequaat flankerend beleid te ontwikkelen om de kostenontwikkeling van het toezicht op financiële instellingen in de hand te houden. Volgens de NVB ontbreekt het in dit wetsvoorstel aan voldoende 'checks and balances'. De financiële sector draagt alle kosten voor het toezicht zonder dat de sector zeggenschap heeft over deze kosten. In het wetsvoorstel is volgens de NVB geen prikkel opgenomen voor de AFM en DNB om de kosten te beheersen.

Voorkom verdere stijgende toezichtkosten voor banken

De NVB doet de suggestie om een grens te stellen aan de jaarlijkse maximale groei van het budget. Eventuele overschrijding van het budget is dan voor rekening van de toezichthouders zelf.

Daarnaast wijst de NVB op de taken die de sector uitvoert voor het algemeen belang waarvoor het geen vergoeding ontvangt. Andere sectoren als de telecomsector ontvangen wel een vergoeding voor deze taken, aldus de NVB.