Banken en verzekeraars starten hulploket voor ondernemers

09 oktober 2020 Banken.nl 3 min. leestijd

Nederlanders banken en verzekeraars werken aan een dienst die ondernemers met financiële problemen moet gaan ondersteunen. Het hulploket krijgt de naam Geldfit Zakelijk en is een uitbreiding op het platform Geldfit.nl, dat juist gericht is op particulieren in netelige situaties. De financiële sector besluit hiertoe met het oog op een naderende tweede golf van economische malaise.

De stichting Geldfit geeft gratis advies op maat, variërend van het wijzen op tools die helpen met budgetteren tot het doorverwijzen naar schuldhulpverlening in de eigen gemeente. Tot op heden is deze schuldhulproute alleen beschikbaar voor particulieren. Maar ook voor veel ondernemers liggen moeilijke tijden in het verschiet, zo die er al niet zijn. Vanaf het einde van deze maand kunnen ook zij terecht bij de stichting, maar dan bij het deel Geldfit Zakelijk. 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is één van de organisaties die de oprichting van Geldfit Zakelijk financieel ondersteunt, tezamen met het Verbond van Verzekeraars, brancheorganisatie InRetail en energiemaatschappij Vattenfall. Tezamen zorgen zij voor de ontwikkeling van zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen.

 

“Door de coronacrisis ontstaan er naar verwachting nieuwe risicovolle doelgroepen met betalingsachterstanden of schulden. Ondernemers zijn één van die beoogde risicodoelgroepen”, zegt NVB-voorman Chris Buijink. Volgens Buijink is het loket Geldfit Zakelijk een uitbreiding op de ondersteuning die banken en verzekeraars reeds bieden aan kleine ondernemers.   

Spannende fase

De Nederlandse financiële sector heeft tot nu toe veel geld gepompt in de economie, in een poging de schade zoveel mogelijk te beperken. Het is moeilijk te zeggen hoe diep de economische wonden zijn die nu bedekt liggen onder deze pleisters, maar economen zijn het redelijk met elkaar eens dat een tweede fase van de coronacrisis voor veel ondernemingen het beslissende zetje zal blijken te zijn. 

Voor de Nederlandse banken breekt daarmee ook een spannende fase aan, betoogde Rob Smeets van financieel consulting bureau TriFinance onlangs in gesprek met Banken.nl. Banken zijn genereus geweest met kredieten en moeten goed letten op de toekomstige rentabiliteit onder nieuwe marktomstandigheden. Imagoschade ligt daarbij op de loer. “Van een onderdeel van de oplossing naar de bank, die de aangereikte paraplu terugvraagt terwijl het nog regent”, aldus Smeets.