Delta Lloyd groeit in Hypotheken in eerste kwartaal

09 mei 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

De hypotheekproductie van Delta Lloyd steeg in het eerste kwartaal van 2014 met 234% (€380 miljoen) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (€ 114 miljoen).

Aantrekken markt en nieuw tariefsysteem

De groei is mede te verklaren aan het feit dat de hypotheekmarkt is aangetrokken in de eerste drie maanden van 2014. De groei wordt daarnaast, volgens de bank, verklaart door de introductie van een aantrekkelijk tariefsysteem. Dit systeem is gunstig voor hypotheken met een laag risicoprofiel: een lager hypotheekbedrag ten opzichte van de marktwaarde van de woning in plaats van de aankoopprijs resulteert in een lagere rente.

Delta Lloyd - Hypotheek

Concurrerend zijn in België moeilijk

In België heeft Delta Loyd het moeilijker op de hypotheekmarkt. Als gevolg van hevige concurrentie is het voor de bank moeilijk om hypotheken aan te bieden tegen een aantrekkelijke marge.

Lichte groei spaartegoeden

De spaartegoeden van Delta Lloyd in Nederland en België namen met 4% toe in het eerste kwartaal van 2014. De tegoeden bij banksparen bleven gelijk vergeleken met eind 2013.

BIS ratio’s blijven stabiel

De BIS ratio van het bankbedrijf in Nederland nam met 3,2% toe tot 22,8%. De BIS ratio van de bankactiviteiten in België verbeterde licht naar 13,8%.