Standard & Poor’s positief over rating KAS BANK

01 mei 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Standard & Poor’s (S&P) heeft de huidige rating van KAS BANK bevestigd. De rating blijft ongewijzigd BBB+ voor het lange termijn kredietrisico en A-2 voor de korte termijn. De outlook blijft ’stable’.

Verandering aanpak systeembanken

Aanleiding om de ratings van Europese banken te herzien vond S&P in het feit dat overheden maatregelen hebben aangekondigd, waarin niet langer de belastingbetalers, maar de crediteuren financiële ondersteuning moeten bieden aan banken in problemen. Op termijn vervalt dan de verwachting dat de overheid bij systeembanken altijd bijspringt.

Rating KASBANK

S&P positief over uitgestippelde strategie KAS BANK

Totdat de regelgeving vorm heeft gekregen zullen in ieder geval systeemrelevante banken kunnen rekenen op overheidssteun. S&P stelt dat KAS BANK een systeemrelevante bank is en heeft de bank daarom een extra ‘notch’ toegekend in haar rating. Voorlopig verwacht S&P niet de rating neerwaarts te moeten corrigeren voor het mogelijk wegvallen van eventuele overheidssteun. Met een totaal bewaard vermogen van €336 miljard ziet S&P KAS BANK als een belangrijke speler in de Nederlandse effectenindustrie. S&P spreekt vertrouwen uit in de strategie van de bank. Nu de bank acties heeft ondernomen om haar financiële positie verder te verstevigen, verwacht S&P dat de winstgevendheid de komende jaren toe zal nemen.

S&P ziet internationale groeimogelijkheden KAS BANK

Daarnaast stelt S&P dat KAS BANK goed inspeelt op de komende wet- en regelgeving. Dit creëert nieuwe opportuniteiten en biedt de bank ook mogelijkheden om haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verder uit te breiden. Verder verwacht S&P dat de samenwerking met de Duitse partner dwpbank op termijn tot groei van de Assets under Administration (AuA) leidt.

In 2015 toetsing commerciële en reorganisatie

In de loop van 2015 zal S&P de rating van KAS BANK opnieuw bekijken en onderzoeken of de commerciële plannen zijn waargemaakt en de doelen van de reorganisatie zijn gerealiseerd. Indien dat zo is dan zal de huidige BBB+ rating gehandhaafd worden en volgt er geen aanpassing als gevolg van het wegvallen van de verwachte staatssteun. Een forse winsttoename zou op termijn zelfs kunnen leiden tot een upgrade.