KAS BANK en dwpbank starten joint venture

27 september 2012 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

KAS BANK en dwpbank gaan een platform voor de verwerking van retail effectentransacties tot stand brengen ten behoeve van de Europese financiële dienstensector. Daarvoor hebben beide partijen overeenkomsten getekend voor de oprichting van een joint venture voor gezamenlijke verkoopactiviteiten op dit Europese effectenplatform.

Ambitie voor marktleider voor de verwerking van effectentransacties in Nederland

De nieuwe onderneming gaat naar verwachting eind 2012 van start en streeft ernaar om eind 2018 marktleider te zijn voor de verwerking van effectentransacties in Nederland. In de tweede fase van de joint venture zal het serviceaanbod worden uitgebreid naar andere Europese markten. Door de gezamenlijke ontwikkeling van deze gespecialiseerde infrastructuur en dienstverlening kan een potentiële markt van circa 6 miljoen rekeningen in Nederland worden aangeboord en geautomatiseerd. Dit leidt tot meer efficiency en continuïteit, minder risico’s en lagere kosten voor de deelnemende instellingen en de markt als geheel.

dwpbank opent vestiging in Amsterdam

In het kader van deze samenwerking zal dwpbank een vestiging voor effectenverwerking in Amsterdam openen. Ongeveer 150 effectenspecialisten van KAS BANK worden in 2015 naar deze vestiging overgeplaatst om de nodige brede technische expertise en marktkennis in te brengen, waardoor het mogelijk wordt de transactievolumes en -diensten van KAS BANK over te brengen naar dwpbank.

Groeimogelijkheden in Duitsland

Verder zal KAS BANK door het partnerschap met dwpbank haar groeimogelijkheden in Duitsland kunnen optimaliseren. Met het oog daarop levert dwpbank KAS BANK technische en structurele ondersteuning voor het verlenen van wholesale-effectendiensten aan de institutionele klanten van dwpbank en aan Duitse financiële instellingen. Door hun respectieve expertise te bundelen komen beide organisaties in een goede positie om een breed assortiment wholesalediensten en toegevoegde waarde diensten, gericht op Duitse institutionele klanten, aan te bieden en verder te ontwikkelen.

KAS BANK

Albert Röell, voorzitter van de raad van bestuur van KAS BANK: “KAS BANK en dwpbank zijn twee gespecialiseerde instellingen op het gebied van retail- en wholesale dienstverlening, allebei met een ‘pure play’ strategie en een infrastructurele sleutelpositie op hun thuismarkt. Hun sterke punten zijn complementair en zij gaan samenwerken vanuit een gemeenschappelijke visie op de Europese harmonisatie van de markt voor effectendienstverlening. Net als in de betalingssector zal het nieuwe Europese retail effectenplatform uitvoering geven aan alle huidige en toekomstige Europese regelgeving en zo de operationele risico’s en kosten voor banken in heel Europa helpen verlagen.”

dwpbank

Markus Walch, voorzitter raad van bestuur dwpbank: “Het partnerschap betekent een versterking van de spilfunctie die dwpbank en KAS BANK in de Europese infrastructuur voor effectenverkeer vervullen. Op basis van het bestaande succesvolle IT-platform van dwpbank bouwen we samen aan de Europese infrastructuur voor een sterkere en efficiëntere effectensector.”

Karl-Martin im Brahm, lid raad van bestuur dwpbank, verantwoordelijk voor Sales: “Ons doel is om de joint venture voor eind 2018 te laten uitgroeien tot marktleider in Nederland. Deelnemers aan het nieuwe platform zullen naar verwachting aanmerkelijke kostenbesparingen en een lager operationeel risico realiseren.”

dwpbank