Financiële dienstverlening loopt voorop in adoptie blockchain

01 juli 2019 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel

Van de Nederlandse bedrijfssectoren is de financiële sector het meest actief met blockchain-projecten. Exact 70% van de financieel dienstverleners doet al iets met blockchain of is van plan dat te gaan doen. Dat blijkt uit het nieuwe trendrapport Future of IT, van IT-dienstverlener en software-ontwikkelaar Topicus uit Deventer. Hoewel de juiste kennis voor implementatie vaak nog ontbreekt, zijn de verwachtingen bij IT-beslissers hooggespannen, zo stelt Topicus. 

Al enkele jaren wordt blockchain gepresenteerd als de Heilige Graal van de informatietechnologie. Optimisten zien in blockchain een oplossing voor het aanscherpen van allerlei administratieve processen, variërend van fraudebestrijding en handel in grondstoffen tot goederenvervoer. Toch zijn er ook geluiden die stellen dat blockchain de torenhoge verwachtingen vooralsnog niet waar maakt en blijft steken in de verkenningsfase. Zowel de Nederlandse als de Duitse centrale bank stelden in het afgelopen jaar dat blockchain nog niet overtuigt. IT-dienstverlener Topicus staat er anders in, wellicht ook vanwege de technische achtergrond van het bedrijf. Blockchain is niet ver verwijderd van een grote doorbraak, zo valt te lezen in het trendrapport Future of IT van Topicus.  

Bijna de helft (44%) van de Nederlandse organisaties heeft al blockchain-technologie toegepast of wil daarin gaan investeren. Uit onderstaande figuur valt af te lezen dat de financiële dienstverlening momenteel het verst is wat betreft de adoptie van blockchain. Slechts een minderheid is er helemaal niet mee bezig. Van alle sectoren is het onderwijs het minst bezig met blockchain. 

Topicus stelt dat blockchain bedrijven veel voordeel biedt, met name op het vlak van inrichting van grote administraties. Het gebruik van ‘smart contracts’ is hierop een gekende uitbreiding. Topicus legt uit: “Deze smart contracts bieden een alternatief voor reguliere contracten, zoals hypotheekcontracten, verzekeringscontracten en kadastrale gegevens. Doordat de afspraken in het contract in computercode staan vastgelegd op de blockchain, zijn de afspraken altijd in te zien, maar kunnen ze onmogelijk worden aangepast.” Gecentraliseerde tussenpartijen zoals banken of de Belastingdienst zijn niet meer nodig, wat administratieve lasten en kosten vermindert. Kijkend naar het soort contracten waar blockchain een alternatief voor biedt is het niet toevallig dat financiële partijen hierin investeren. Aan de andere kant investeren ze in het verkleinen van hun eigen rol, wat het een beetje het karakter van een ‘ratrace’ geeft. 

Topicus onderzocht ook op welke manier blockchain de organisatie helpt en legde die vraag voor aan IT-beslissers. Ruim een vijfde (22%) stelt dat blockchain bijdraagt aan bescherming tegen fraude en cybercrime. Met name voor financiële instellingen aantrekkelijk, daar zij veelvuldig doelwit zijn van cyberaanvallen. Feitelijk zijn alle zes hieronder genoemde categorieën actueel voor financiële instellingen, wat een reden kan zijn dat juist zij het meest actief zijn met het verkennen en proberen van blockchain-technologie. 

Hoewel ruim de helft (52%) van de Nederlandse bedrijven waarde hecht aan blockchain is het voor velen echter onbekend gebied. Het gros weet eigenlijk zelf niet wat de technologie echt inhoudt. “Bedrijven vinden het decentrale karakter lastig”, stelt Topicus CEO. “De meeste mensen die in IT werken, hebben moeite om in decentrale structuren te denken. Ze zijn gewend om zoveel mogelijk te centraliseren en vast te houden aan een single point of truth.” Volgens Dijkhuizen is blockchain leren kennen alleen mogelijk door er mee te experimenteren. 

Effecten- en obligatiebezit

Met experimenteren bedoelt Dijkhuizen ook experimenteren. Het hoeft niet meteen groot te zijn. “Begin maar eerst eens klein en met een beperkte investering. Doe rustig aan en zorg dat je kennis vergaart over de blockchaintechnologie. Alleen op die manier kun je beoordelen welke waarde het voor jouw organisatie kan opleveren.” Zelf experimenteerde Topicus al met een eigen crypto obligatie voor medewerkers van het bedrijf. “Vóór de experimenteerfase komt volgens Dijkhuizen de cruciale informatiefase. “Er zijn inmiddels een aantal redelijk volwassen platformen in Nederland, zoals de Dutch Blockchain Coalition en R3. Schrijf je in op nieuwsbrieven, kijk welke initiatieven er zijn en zoek vooral naar de mislukte blockchainprojecten, want daaruit haal je een schat aan informatie.” 

Waar blockchain volgens Dijkhuizen het meeste verschil gaat maken? Op het gebied van effecten- en obligatiebezit. “Dat wordt nu nog in zoveel verschillende administraties bijgehouden, op de beurs zelf, door banken, door vermogensbeheerders en door cliënten zelf. Al die administraties moeten worden gereconcilieerd door tienduizenden mensen met alle mogelijke fouten van dien. Wanneer je dit decentraal in een blockchain kunt vastleggen, levert je dat zoveel winst op”, besluit Dijkhuizen.

Lees ook:
Interview: Blockchain Hackathon met Topicus team