Blockchain voor stroomlijning van Knowing Your Customer proces

02 februari 2018 Banken.nl 6 min. leestijd

Volgens consultancybureau Synechron wordt blockchain technologie essentieel voor banken om te voldoen aan het voorschrift van Knowing Your Customer (KYC).  Aan het woord is Dennis Martens, blockchain consultant bij Synechron. Hij legt uit hoe blockchain sterk kan bijdragen aan compliance met bestaande regelgeving op het gebied van klantidentiteit. 

Banken moeten voldoen aan een nog steeds uitbreidend palet aan regels en voorschriften. Allemaal opgesteld om de financiële sector ervan te weerhouden extreme risico’s te nemen en daarmee de economie ernstig te beschadigen. Banken worden onder andere steeds meer geacht om te weten met wie ze zaken doen. Knowing Your Customer (KYC) is onderdeel regulering die gericht is op het tegengaan van witwaspraktijken. Banken zijn verplicht om klanten te identificeren en de opgegeven identiteit ook te verifiëren. De totale geldsom die jaarlijks wereldwijd witgewassen wordt is 5% van het wereldproduct, tussen $1 biljoen en $2 biljoen ruwweg. Volgens de VN hebben autoriteiten slechts zo’n 1% in het vizier.

Anti-witwas regelgeving

Daarom is het van groot belang dat banken compliant worden met KYC regelgeving die uitgestort is of wordt over de bankensector. Bekende internationale voorbeelden zijn de Patriot Act in de VS, de Money Laundering Regulations in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Anti-witwasrichtlijn AMLD4. Onderdeel hiervan is het verzamelen van enorme hoeveelheden data over klanten. Informatie van wettelijke aard, financiële aard, fiscale aard en al deze informatie moet gecontroleerd worden. Dit controleproces stopt niet nadat de klant lid is geworden. Banken worden geacht om voortdurend te controleren op onregelmatigheden die kunnen ontstaan.

KYC is tot nog toe voornamelijk een niet gedigitaliseerd proces, zonder heldere vormen van standaardisering binnen de sector. Dit maakt KYC meteen ook een kostbaar proces, dat door menselijke handelingen nog eens extra kwetsbaar wordt voor fouten of onvolkomenheden die misstanden over het hoofd kunnen zien. Blockchain technologie kan hier verandering in gaan brengen, op een schaal die tot voor kort als niet mogelijk werd gezien.

Blockchain voor stroomlijning van Knowing Your Customer

Openbaar register

Een blockchain is een openbaar online register (grootboek) van transacties. Blockchain is de onderliggende technologie die cryptografische valuta’s als bitcoin mogelijk maakt. Dat register is openbaar. Het staat niet ergens centraal op één computer, maar is verdeeld over het netwerk van computers van de gebruikers. Fraude plegen is daarom bijna onmogelijk, want wijzigingen in het register moeten worden goedgekeurd door een x aantal gebruikers.

Het op orde en betrouwbaar houden van een bepaalde blockchain vereist dus in essentie ook geen centrale toezichthouder meer. De gebruikers zelf houden het register immers ‘schoon’ en betrouwbaar. Alle data is bovendien vrij toegankelijk voor iedereen die in de blockchain zit, alles is terug te vinden. In dit geval zou het voor een toezichthouder veel eenvoudiger zijn om de kijken wie wel en wie niet compliant is.

De toepassing van blockchain heeft het in zich om een bijdrage te leveren aan zelfs de meest problematische procedures zoals ze momenteel bestaan. Een revolutionaire verandering in hoe financiële bedrijven - waaronder banken - het KYC-vraagstuk aanpakken. Op een manier die compliant is, efficiënt is en bovendien tijds- en kostenbesparend is. Door blockchain toe te passen in KYC processen ontstaat een eenduidig overzicht van alle klantdata, die door elke aangesloten instelling geraadpleegd kan worden. Uiteindelijk betekent dit een volledig nieuwe manier van hoe de bancaire sector mogelijk kan omgaan met KYC compliance.

Een grote bank met 100.000+ klanten is jaarlijks al snel $100 miljoen kwijt aan KYC en client onboarding

De grote voordelen

Blockchain technologie integreren in KYC processen kan leiden tot verschillende voordelen. Het meest voor de hand liggende voordeel is het reduceren van operationele risico’s, door standaardisering en automatisering. Gestandaardiseerde en geautomatiseerde controles (smart contracts), gebundelde data en interconnectiviteit maken het voor toezichthouders eenvoudiger om te kijken wie zich wel of niet goed aan de regels houdt. Er is namelijk één bron van waarheid en dat is het register waar alle data in opgenomen wordt. Daarnaast is het tamelijk onwaarschijnlijk dat hackers gegevens kunnen aanpassen. Daarvoor zouden zij gelijktijdig elke partij van de betreffende blockchain moeten hacken, zodat ze allemaal goedkeuring kunnen geven voor een frauduleuze wijziging. In alle redelijkheid kun je zeggen dat de kans hierop nagenoeg nul is.

Blockchain kan de lasten voor het controleren van (nieuwe) klanten sterk verlichten. Een eenduidige standaard en eenduidige processen leiden op zichzelf al tot grote kostenbesparingen en bovendien kunnen de kosten voor het opzetten en in stand houden van het blockchain netwerk nog gedeeld worden tussen alle deelnemende partijen. Een ruwe schatting is dat banken ongeveer 55% kunnen besparen op arbeidsuren en tenminste 30% in KYC compliance kosten. Een grote bank met meer dan 100.000 klanten is jaarlijks al snel $100 miljoen kwijt aan KYC en client onboarding. Blockchain kan leiden tot een besparing van meer dan $50 miljoen.

Ten slotte is er nog een belangrijk positief bijeffect van een dergelijke blockchain oplossing. ‘Gewone’ klanten die niet miljoenen willen witwassen zijn momenteel de dupe van door de autoriteiten opgelegde maatregelen. Zij hebben te maken met langere onboard tijden, omdat het proces nu eenmaal tijd en handen kosten. Een stroomlijning van het proces leidt tot kortere onboard tijden, waarmee de klantervaring verbeterd wordt en banken tijd over om andere dingen te bedenken waarmee ze de klantervaring nog verder kunnen verbeteren.