Banken hebben baat bij het delen van Murex ‘best practices’

08 juli 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Murex is een IT-systeem gericht op het faciliteren van handel in financiële producten, bijvoorbeeld bij beleggen in trackers, effecten of derivaten. Binnen de ‘trading rooms’ van banken is dit systeem onmisbaar, volgens Varrlyn consultants Philip van den Emster en Fouad Assaf. Maar over de hele linie laten banken kansen liggen bij het gebruik van Murex. 

“Banken lopen tegen dezelfde uitdagingen aan bij het gebruik van Murex in hun operaties. Toch is er weinig discussie over het nut wat betreft het reduceren van kosten en het verhogen van de effectiviteit”, zegt Van den Emster. Die uitdagingen betreffen niet alleen de opzet en implementatie van Murex, maar ook de ondersteuning en het onderhoud als het systeem eenmaal operationeel is binnen handelsafdelingen, alsmede het functioneren binnen het bredere Murex ecosysteem.

Veel Murex-bagage

Beide consultants hebben zo’n tien jaar ervaring met het Murex platform. Assaf werkte zelfs enkele jaren voor Murex, voordat hij de consultancy inging. Als consultant begeleidde hij Murex-projecten bij onder andere Rabobank en ING. Van den Emster werkt sinds 2012 voor Varrlyn en heeft Murex-projecten begeleid bij onder meer Aegon, ABN AMRO, ING en Van Lanschot. Hun werkgever Varrlyn is gespecialiseerd in advies en technologie voor partijen die actief zijn op de financiële markten. Murex is één van hun kernexpertises.

Vanuit hun ervaringen zijn ze ervan overtuigd dat het delen van ‘best practices’ banken een concurrentievoordeel kan verschaffen, zonder dat ze daarvoor hun geheimen hoeven prijs te geven. “Het uitwisselen van ideeën en ervaringen vergroot het nut van Murex”, is hun stelling. Met dit uitgangspunt zijn ze een samenwerking aangegaan met kennis- en netwerkorganisatie IIR, om die uitwisseling te stimuleren. 

Vorige week vond in Amsterdam een rondetafelsessie plaats, waar volgens de organisatoren alle grote spelers in Nederland bij aanwezig waren. Drie sleutelonderwerpen voor een efficiënt gebruik van Murex werden besproken: Continuous Delivery (CD), automated testing en het gebruik van agile scrum in combinatie met DevOps. 

Drie ‘best practices’

Van den Emster bespreekt als eerste het nut van Continuous Delivery (CD). “Zoals elk systeem vereist Murex continue bijsturing. Voorheen kon de integratie van een nieuwe feature in het systeem maanden duren. CD, een benadering die continue uitrol van nieuwe software mogelijk maakt, kan deze tijdsspanne drastisch verkorten. Dat brengt evidente voordelen in termen van effectiviteit en kosten.”

Zijn collega Assaf vervolgt over het thema ‘automated testing’. “Veranderingen aan en binnen het uiterst complexe Murex systeem kunnen voor hoofdbrekens zorgen. Testen is een vereiste om er zeker van te zijn dat de uitrol van veranderingen goed verloopt en dat functionaliteiten die niet hoeven te veranderen dat ook effectief niet doen. Veel van dit grootschalige testwerk gebeurt manueel, wat het een bijzonder kostbaar proces maakt. Automated testing is het gebruik van technologie om de handmatige werklast te verkleinen, wat weer resulteert in kosten- en tijdsbesparingen.”

De derde verbeteringskans ligt in het gebruik van agile scrum in combinatie met DevOps. IT’ers zijn gewend om te werken in gespecialiseerde teams, gericht op een specifiek expertisegebied. Door agile scrum en DevOps te combineren kunnen multidisciplinaire teams kwesties en problemen breder benaderen, over alle expertisegebieden heen. Van den Emster: “Op deze manier is één team in staat om elk probleem binnen het eigen domein te tackelen, wat gepaard gaat met kosten- en tijdsbesparingen. Deze ontwikkelingen stelt een team in staat het Murex systeem tegelijkertijd te veranderen en te onderhouden.”