‘Online inzicht in hypotheek is een basisvoorwaarde’

27 juni 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bijna negen op de tien Nederlanders vindt online inzicht in de eigen hypotheek iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in deze moderne on demand-tijden. Vooral jongeren zouden ook graag meer inzicht krijgen in de financiële gevolgen van verduurzaming van de woning. Deze en meer conclusies komen naar voren uit onderzoek van financieel planner Omniplan uit Amsterdam, uitgevoerd door Panelwizard.

De hypotheek is voor velen een post waar maandelijks een aanzienlijk deel van het inkomen heen gaat, het hele werkende leven lang. Op basis van de afschriften die consumenten op hun rekeningoverzicht zien hebben ze wel een aardig idee van wat ze maandelijks betalen. Maar hoe die kosten zich in de toekomst ontwikkelen is men minder van op de hoogte. Één op de tien Nederlanders bijvoorbeeld weet niet wanneer de rentevaste periode afloopt. Dat kan leiden tot een onverwachte toename in de lasten, als de rente op dat moment een stuk hoger ligt. Op zichzelf al een tegenvaller, maar nog erger als het inkomen daar niet op berekend is. 

Het zijn vooral jongeren die niet goed op de hoogte zijn van financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen, hoewel het eindigen van de rentevaste periode natuurlijk niet als onverwacht mag worden gekwalificeerd. Met onverwacht valt te denken aan een scheiding, overlijden van de partner of arbeidsongeschiktheid. Bijna een derde (29%) van de jongeren onder de dertig geeft aan onwetend te zijn hierover. “De gemiddelde looptijd van een hypotheek is dertig jaar dus het is zorgelijk als mensen niet weten wat hen de komende jaren te wachten staat”, zegt Maarten Boddeus van Omniplan. “Een financieel adviseur kan een hoop leed voorkomen. We zien dat na het adviestraject de rol van een persoonlijke financial life coach steeds belangrijker wordt.” Niet toevallig biedt Omniplan dit soort diensten zelf aan.  

Continu persoonlijk inzicht

De gemiddelde consument is nu eenmaal geen financieel specialist en het is niet reëel om te verwachten dat ze dat wel gaan worden. Goed op de persoon afgestemd financieel advies kan helpen om problemen te voorkomen. Van de ondervraagden vindt 60% het een goed idee als hypotheekverstrekkers automatisch een seintje krijgen bij veranderingen in de financiële situatie wanneer dit leidt tot een betere dienstverlening. Boddeus: “Door tijdig te signaleren en meteen de gevolgen van veranderingen in iemands persoonlijke situatie door te rekenen, kan een hypotheekaanbieder maatwerk leveren tijdens de hele levensscylcus van een hypotheek. Uit de resultaten blijkt dat er behoefte is aan persoonlijk inzicht online via de hypotheekverstrekker. Nu is dat nog vooral productinzicht maar met de juiste tools is continue persoonlijk inzicht niet ver weg meer.”

Jongeren nieuwsgieriger naar duurzaamheid

Investeren in duurzaamheid is een voorbeeld waar financiële gevolgen om de hoek komen kijken. Meer dan de helft (58%) van de Nederlanders geeft aan graag wat meer inzicht te krijgen in de gevolgen van bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van de muren. Met name onder jongeren (76%) leeft dat, bij zestigplussers loopt dat terug tot krap de helft (51%). “Door klimaatveranderingen en subsidieregelingen overwegen steeds meer mensen hun woning te verduurzamen, maar om tot een goede beslissing te komen, is inzicht in de kosten absoluut noodzakelijk”, besluit Boddeus.