Veel Nederlanders bereid alle financiële gegevens te delen

19 februari 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een formidabele 84% van de Nederlanders deelt graag al hun financiële gegevens als dat een sneller en efficiënter hypotheektraject met zich mee brengt. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Omniplan, een Amsterdamse personal finance planner, onder 1.035 werkende Nederlanders. Van de ondervraagden vindt 85% dat de aanvraag van een hypotheek te lang duurt en sneller kan en moet.

Het onderzoek is uitgevoerd met het oog op ingrijpende wetswijzigingen, meer in het bijzonder de Europese wetgeving rond de Payment Services Directive 2 (PSD2). Deze richtlijn stelt dat Europese banken betaalgegevens moeten delen met niet-bancaire instellingen als daarom gevraagd wordt en de klant daarvoor specifiek toestemming heeft gegeven. Het onderzoek richt zich op digitalisering van het proces rond het aanvragen van een hypotheek.

Sneller en efficiënter

Van de ondervraagde personen geeft 85% aan dat het afsluiten van een hypotheek – inclusief het advies – veel te lang duurt en veel sneller kan en eigenlijk ook moet. Maar liefst 84% deelt zonder bezwaar al zijn financiële data als dit in de praktijk leidt tot een sneller en efficiënter proces. Bijna een derde (32%) denkt zelfs dat computers een kwalitatief even goed advies kunnen geven als mensen.

Nederlanders bereid om financiële data te delen in ruil voor snelheid en efficiëntie

De overgrote meerderheid van de Nederlanders (75%) gaat eerst online op zoek naar antwoorden op vragen die leven: “De Nederlander is steeds beter geïnformeerd en verwacht mede daarom een sterk onderbouwd hypotheekadvies gebaseerd op het heden en de toekomst", aldus Marcel Nijland, verantwoordelijk voor strategie en business development bij Omniplan. "Uit het onderzoek blijkt dat het denken vanuit de gehele customer journey, onderbouwd met relevante financiële gegevens nog niet altijd plaatsvindt, terwijl de consument hier wel behoefte aan heeft.”

Inzichtelijk maken

Gemiddeld duurt het drie tot zes weken – vanaf het moment van aanvragen – voordat in Nederland een hypotheek geregeld is. Een gemis aan snelheid leidt ertoe dat veel Nederlanders dus bereid zijn om al hun financiële gegevens over te dragen. Nijland: “Door alle financiële data te delen, maak je het proces voor de klant, financieel dienstverlener en geldverstrekker veel inzichtelijker en valt veel tijd te besparen die nu verloren gaat aan het aanleveren en onderhouden van financiële gegevens. Data die naar wat blijkt uit het onderzoek, de consument bereid is te delen.”