Minder dan helft van Nederlanders goed op de hoogte van eigen verzekeringen

25 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Maar liefst 44% van de Nederlanders weet zelf eigenlijk niet goed tegen welke risico’s ze verzekerd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van personal finance planner Omniplan onder 1.035 respondenten. Twee derde van de Nederlanders geeft aan niet te weten welk bedrag de verzekeraar uitkeert mocht zich een vervelende situatie voordoen.

Verzekeringen bestaan er in vele soorten en maten. Van verplichte verzekeringen voor zorg en auto tot allerlei meer of minder nuttige optionele verzekeringen, bijvoorbeeld voor de tuin, voor huisdieren en zelfs tegen de gevolgen van zinloos geweld. Maar hoe staat het met de kennis van Nederlanders over hun verzekeringssituatie? Weten consumenten wel waarvoor en waartegen ze verzekerd zijn? Bijna de helft (44%) geeft aan dat niet goed te weten. En twee derde (66%) geeft aan niet goed inzichtelijk te hebben hoe hoog het bedrag is dat een verzekeraar uit zou keren bij een calamiteit.

Naast onvoldoende kennis over welke soorten verzekeringen en de bijbehorende voorwaarden zijn veel Nederlanders ook niet op de hoogte van wat ze per maand kwijt zijn aan premies. Meer dan een derde geeft aan niet te weten wat zij maandelijks aan premie betalen.

Minder dan helft van Nederlanders goed op de hoogte van eigen verzekeringen

Ingeborg Bes van Omniplan uit hierover haar zorgen: “Het is erg zorgelijk dat bijna de helft van de Nederlanders geen idee heeft waartegen hij of zij verzekerd is. Niet alleen omdat de sociale verzekeringen de laatste jaren door overheidsbezuinigingen sterk zijn versoberd. Ook is het door de groei van het aantal zelfstandige ondernemers, extra belangrijk geworden om zelf voorzieningen te treffen. Deze groep is bijvoorbeeld niet automatisch verzekerd tegen een daling van het inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of eerder overlijden. Gelukkig kun je jezelf verzekeren tegen risico’s die je niet kunt dragen. Het is dan wel van belang dat verzekeren, net als wonen en het pensioen, een onderdeel is van de totale financiële planning. Alleen dan kun je dit, als consument en ondernemer, in het juiste perspectief plaatsen en de waarde ervan beoordelen.”

Man vs vrouw

Uit het onderzoek komt naar voren dat vrouwen minder inzicht hebben op hun verzekeringen dan mannen. Op de vraag tegen welke risico’s zij allemaal verzekerd zijn, antwoordt ongeveer de helft van de vrouwen dat ze dat niet weten, tegenover vier op de tien mannen. Ook wat betreft het uit te keren bedrag blijven vrouwen (32%) achter op mannen (36%). Een verklaring geeft het onderzoek hier niet direct voor, maar het zou kunnen komen door het feit dat mannen historisch gezien vaker de financiële huishouding deden. Dat traditionele plaatje verschuift steeds verder naar de achtergrond. Het zou daarom interessant zijn om te kijken of het inzicht in verzekeringen mee ontwikkelt met de wijzigende man-vrouw-verhouding.

Verplichte kost

Bes: “Consumenten zien verzekeren vaak als een verplichte kost en kiezen daarom meestal op basis van vertrouwen en gemak. Ondernemers zijn vooral gefocust op hun onderneming en niet op inkomensvraagstukken en verzekeringen. Bovendien geven zij de voorkeur aan flexibele oplossingen. Er is een duidelijke vraag vanuit de markt naar innovaties die consumenten en ondernemers snel een duidelijk inzicht verschaffen zodat zij inkomensrisico’s bij onverwachte omstandigheden zoveel mogelijk kunnen beperken.”