Helft Nederlanders open over eigen financiën richting familie en vrienden

06 september 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Exact de helft van de Nederlanders schroomt zich niet om zijn of haar financiën openlijk te bespreken met familie of vrienden. Opmerkelijk is dat jongere generaties daar een stuk opener in zijn dan oudere generaties. Meer dan de helft (57%) geeft aan financiële problemen te bespreken met bekenden. Deze uitkomsten komen naar voren in een onderzoek van Omniplan, ontwikkelaar van software voor financieel advies.

Met behulp van marktonderzoeker Panelwizard legde Omniplan aan iets meer dan 1.000 Nederlanders de vraag voor of zij hun financiën bespreken met familie en vrienden. De helft antwoordt daarop bevestigend. Er is echter wel sprake van een generatiekloof. Financiële zaken bespreken met bekenden is namelijk veel gebruikelijker onder jongere generaties dan onder oudere. Van de ondervraagden beneden de 40 geeft 65% aan de eigen financiële situatie openlijk te bespreken met familie en vrienden. Bij veertigplussers is dat slechts 38%.

Omniplan legde consumenten ook de vraag voor of in het geval van financiële problemen hulp en advies wordt ingewonnen bij bekenden. Meer dan de helft (57%) geeft aan van wel. Op zichzelf is het opmerkelijk dat dit percentage hoger ligt dan het aantal respondenten dat aangeeft open te zijn over de eigen financiële situatie. Immers, wie hulp en advies inwint bij financiële problemen moet automatisch open zijn over zijn of haar financiën, anders heeft het weinig zin. Een verklaring zou kunnen zijn dat er iets van een aanleiding nodig is om de eigen financiën te bespreken met familie of vrienden. Wie zomaar uit het niets begint over de hoogte van het eigen saldo zal in eerste instantie vermoedelijk raar aangekeken worden.

Helft Nederlanders bereid eigen financiën te bespreken met familie en vrienden

Uitgedrukt in cijfers geeft 73% van de respondenten tot 40 jaar aan hulp en advies te vragen aan familie of vrienden. Veertigplussers doen dat met 44% wederom een stuk minder. “Wij zijn blij om te zien dat digitalisering en tooling steeds meer Nederlanders ondersteunt bij het regelen en onderhouden van hun persoonlijke financiën,” aldus Marcel Nijland van Omniplan. “Dit onderzoek laat daarnaast zien dat zij ondanks de vele digitale mogelijkheden, ook vaak financieel advies vragen aan ervaringsdeskundigen in de familie- of vriendenkring."

Hulp bij financiële producten

Advies uit sociale kringen kan gaan over financiële problemen, maar ook zeker over financiële producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hypotheken, pensioen, verzekeringen. Dergelijke producten zijn voor veel mensen moeilijk te doorgronden. Volgens Omniplan valt juist daar nog veel te winnen op het gebied van digitalisering. “Veel fintech-innovaties richten zich op procesverbeteringen in de financiële logistiek en minder op het bieden van een totale regiefunctie op de financiële voorzieningen van een particulier. Hier ligt nog een duidelijke kans voor de digitale dienstverleners en de onafhankelijke financieel adviseur. Zeker omdat er, als gevolg van de digitalisering en inzet van digitale communicatiemiddelen, een gebrek is aan overzicht en inzicht in de eigen situatie”, aldus Nijland.