‘Sector-brede afspraken over uitwisseling data cruciaal voor financiële systeem’

29 mei 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen

Een integrale set afspraken van en voorlichting over data exchange zijn cruciaal voor een goede werking van het financiële systeem in Nederland. En als gevolg ook automatisch voor het functioneren van de partijen die daarbinnen een rol spelen, de financieel dienstverleners. Dat stelt de Stichting Contactgroep Automatisering (CGA).

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) s een organisatie die opgericht is door een groep softwareleveranciers, gericht op het creëren van bewustwording bij financieel adviseurs van de gevolgen van digitalisering. Ook is het initiatief bedoeld om financieel adviseurs digitalisering te laten zien als een zegen en zodoende te omarmen. De stichting kent inmiddels achttien leden, met onder meer bekende namen als Blueriq en Findesk van Topicus.

Met data exchange doelt de stichting op de techniek waarbij de gegevens van verschillende geautomatiseerde toepassingen op geautomatiseerde wijze met elkaar uitwisselbaar zijn op basis van gemaakte afspraken over onder andere taxonomie en standaarden. Het voordeel? Gegevens hoeven niet meer gecontroleerd te worden en het voorkomt onbedoelde wijzigingen bij migratieprojecten.

Justin Slee - Stichting Contactgroep Automatisering

Tijdens het voorzien van financieel advies maken adviseurs tegenwoordig veelal gebruik van data uit geautomatiseerde systemen. Op dit moment is die data niet één op één uitwisselbaar. Wanneer een adviseur bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag behandelt, moet eerst alle data manueel verzameld worden, daarna gevalideerd en uiteindelijk naar het door de consument of adviseur gebruikte systeem overgezet. Het ligt voor de hand wat hiervan de tekortkomingen zijn: kans op fouten en fraude, tijdrovend en onnodig hoge transactiekosten.  

Aandacht voor diverse deelgebieden

Kijkend naar de tekortkomingen vallen er voordelen te behalen voor zowel adviseurs als consumenten. Het mes snijdt al snel aan twee kanten. Voor het maken van uniforme afspraken op het gebied van data exchange moet een digitaal ecosysteem opgezet worden, met aandacht voor onder meer de volgende deelgebieden.

  • Vaststellen digitale identiteit
  • Eisen aan digitale opslag van data
  • Voorwaarden voor transport van data
  • Taxonomie/standaarden van berichten
  • Procesbegeleiding
  • Onweerlegbaar vastleggen van transacties (Sealing & Timestamping)

CGA stelt in een persbericht dat het data exchange gebombardeerd heeft tot kernonderwerp van de komende tijd. “De ervaring leert hoe lastig het is om alleen al binnen onze eigen branche afspraken over standaardisering te maken”, legt Justin Schlee uit, bestuurslid van CGA en voorzitter van de werkgroep data exchange. “Die complexiteit wordt nog vergroot indien de afspraken branche-overstijgend gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld met organisaties die werkzaam zijn binnen het notariaat. De praktijk laat echter zien dat dit wel mogelijk is en direct leidt tot een forse stijging van gebruiksgemak voor de consument en verlaging van de kosten van dienstverlening. Wat belangrijk is om verdere integratie van systemen te bereiken is dat partijen loskomen van het “not invented here syndroom”.