NVB ziet voldoende financieringsruimte voor verduurzaming gebouwde ruimte

27 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben Nederlandse consumenten gemiddeld genomen voldoende financieringsruimte voor verduurzaming van hun woning. De belangenvereniging reageert hiermee op een onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH), waarin gesteld wordt dat de helft van de hypotheekverstrekkers drempels opwerpt bij het aanvragen van extra financiering voor verduurzaming van woningen.

Verduurzaming van de gebouwde ruimte is een belangrijke maatregel om de diverse nationale en internationale klimaatakkoorden uit te kunnen voeren. Immers, in goed geïsoleerde huizen zal ‘s winters de verwarming minder hoog hoeven en ‘s zomers de airco niet aan hoeven. Wie bijvoorbeeld ook nog zijn dak met zonnepanelen belegt beschikt in potentie soms al over een energieneutraal huis.

Geen financiële drempels

Een duurzame investering blijft een investering en voor investeren is geld nodig. Steeds meer banken voorzien inmiddels in financiering die speciaal gericht is op verduurzaming van woningen. Tegen aantrekkelijke rentes kunnen consumenten extra lenen, mits die lening besteed wordt aan verduurzaming. VEH onderzocht 31 kredietverstrekkers op de mogelijkheden en kwam tot de conclusie dat ongeveer de helft drempels opwerpt bij het verkrijgen van die groene financiering. Bij monde van de NVB weerspreekt de Nederlandse bankensector die conclusie echter. De NVB ziet geen financiële drempels voor de financiering van verduurzaming.

NVB ziet voldoende financieringsruimte voor verduurzaming gebouwde ruimte

De bankensector voelt zich betrokken bij het gedeelte van het nationale klimaatakkoord dat verduurzaming van de gebouwde ruimte voorziet. Op veel woningen rust immers een hypotheek. Volgens de NVB is er in Nederland gemiddeld genomen voldoende financieringsruimte voor investeringen in duurzaamheid. De gemiddelde loan-to-value ratio van alle bestaande hypotheken in Nederland is namelijk 75,5%. De NVB baseert zich hierbij op gegevens van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) over Q1 2018.

Bestaande vs nieuwe hypotheken

Op het oog biedt een LTV-ratio van 75,5% dus voldoende ruimte voor financiering. Waar komt de conclusie van VEH dan vandaan? VEH heeft zich ten eerste gericht op de aanvraag van nieuwe hypotheken. In principe geldt hiervoor een LTV-ratio van 100%, maar mag deze opgerekt worden tot 106% als die overige 6% in verduurzaming geïnvesteerd wordt. Dat (nog) niet alle banken hierin meegaan is geen speld tussen te krijgen. Maar volgens de NVB is de conclusie dat banken in zijn algemeenheid terughoudend zijn met het verstrekken van groene financiering onjuist. In hun conclusie gaat VEH namelijk voorbij aan alle bestaande hypotheken waarin voldoende ruimte zit.

Diverse knelpunten

De NVB wijst in een position paper nogmaals op de voordelen van duurzaam investeren. Aan de ene kant minder CO2-uitstoot en aan de andere kant lagere lasten en meer wooncomfort. Volgens de NVB is gebrek aan financiële ruimte niet de oorzaak dat er nog onvoldoende geïnvesteerd wordt in verduurzaming.

“Er zijn diverse knelpunten die ervoor zorgen dat deze voordelen vaak niet worden behaald. Die zijn veelal niet van financiële aard. Uit cijfers blijkt dat woningeigenaren gemiddeld gezien nog voldoende hypotheekruimte hebben om een flinke verduurzamingsslag in hun woning te maken.4 Desondanks wordt de financiële ruimte voor de verduurzaming van de woning maar weinig benut. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, bijvoorbeeld door wettelijk vast te leggen dat bestaande woningen per een bepaalde datum aan een bepaalde minimumnorm moeten voldoen, vergelijkbaar met de C-labelverplichting voor grote kantoren per 2023. Daarbij is essentieel dat wetgeving tijdig wordt aangekondigd, zodat huishoudens ruim de tijd krijgen en niet plotseling worden geconfronteerd met hoge aanpassingskosten. Dat is ook van belang voor financiële stabiliteit”,aldus de NVB.