Bankensector zet zich in voor preventie financieel misbruik van ouderen

17 mei 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

Samen met de Nederlandse overheid heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) afspraken ondertekend die financieel misbruik van ouderen tegen moeten gaan. Bankmedewerkers krijgen extra training aangeboden om signalen van misbruik van deze kwetsbare groep te herkennen.

Ouderen vormen een kwetsbare groep als het gaat om financieel misbruik. Jaarlijks worden tienduizenden senioren slachtoffer van verschillende vormen van misbruik. Dat kan in de vorm van relatief kleine vergrijpen als geen wisselgeld teruggeven na het doen van boodschappen en het doen van aankopen of geld opnemen met de bankpassen van ouderen. Nog veel verder gaan gevallen waarin ouderen worden aangespoord om wijzigingen in testamenten door te voeren, die vanzelfsprekend niet in hun eigen voordeel zijn. Niet zelden zijn de daders bovendien ook nog familieleden.

Ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik

Vorig jaar riep de regering bij monde van toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de banken op om meer te doen om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Het resultaat is een serie afspraken die onlangs formeel ondertekend werden door minister Hugo de Jonge van VWS en Chris Buijink, voorzitter van de NVB. Samen willen zij bijdragen aan ‘veilig financieel ouder worden’.

Diverse maatregelen

De banken geven aan diverse maatregelen te treffen. Voorbeelden zijn het instellen van daglimieten voor bankrekeningen, het instellen van zakgeld- en huishoudrekeningen en het gebruik maken van een extra paar ogen door bijvoorbeeld het laten meekijken van een gemachtigde. Daarnaast krijgen bankmedewerkers waar nodig extra training om signalen van financieel misbruik te herkennen en instructies hoe hier mee om te gaan.

Banken gaan samenwerken met diverse relevante organisaties. Ze treden toe tot de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’, waarin onder meer seniorenorganisaties, de Koninklijke Notaris Beroepsorganisaties, Veilig Thuis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Investeren in preventie

NVB-voorzitter Chris Buijink laat weten: “Als banken willen wij extra investeren in preventie en aanpak van misbruik van ouderen. Ook helpen wij ouderen bij het goed regelen van hun financiën in een digitale omgeving. Sommige banken hebben adviseurs die speciaal zijn opgeleid om ouderen te helpen, zo nodig bij mensen thuis, en met mobiele kantoren langsgaan bij bejaardenhuizen. Dat is een goede ontwikkeling.”

Een eerste praktische uitwerking van de voornemens is de opstelling van een brochure, die de banken zowel in papieren als digitale vorm aanbieden aan klanten. Hierin staan tips en maatregelen uitgelicht om financieel misbruik te voorkomen en wat te doen als er toch vermoedens zijn van financiële malversaties.