CDFD advies aanpassing vakbekwaamheidsstelsel: gevolgen voor PE-examens

12 oktober 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vorige week heeft het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) een advies uitgebracht aan de minister van Financiën. Dat advies behelst een aantal wijzigingen in het huidige vakbekwaamheidsstelsel/-systeem. Ervan uitgaande dat de minister het advies overneemt, heeft dat ook gevolgen voor degenen die alleen het diploma Adviseur basis hebben en voor hypotheekadviseurs die ook in consumptief krediet adviseren. 

Wft-Basis: PE vervalt

Wft-Basis is in het huidige stelsel een beroepskwalificatie (Wft-diploma Adviseur basis). Dat betekent dat iedereen die dit diploma vóór 1 april 2017 behaald heeft, vóór 1 april 2019 een PE-examen moet afleggen om zijn diploma geldig te houden. Het CDFD stelt voor dat Wft-Basis géén beroepskwalificatie meer is, maar alleen als moduul Basis blijft bestaan. Belangrijk verschil: in dat geval is aan Wft-Basis géén PE-plicht meer verbonden. Wft-Basis blijft dan onbeperkt geldig. Als de wijziging doorgaat, zijn er dus ook géén PE-examens voor Basis meer.

Financieel adviseurs die het (huidige) Wft-diploma Adviseur basis hebben behaald vóór 1 april 2017 verkeren nu nog in de veronderstelling vóór 1 april 2019 PE-Basis te moeten doen. Het ziet er dus naar uit dat dit niet meer nodig is. “Wij raden klanten aan die nog géén PE-Basis hebben gedaan, dat vooralsnog NIET te doen. Wij gaan er van uit dat de (straks nieuwe) minister in elk geval ver vóór 1 april 2019 bekend maakt of hij het advies overneemt. Die kans lijkt ons buitengewoon groot. Mocht de minister dat onverwacht tóch niet doen, dan resteert er nog voldoende tijd om alsnog PE-Basis te doen.”
CDFD advies aanpassing vakbekwaamheidsstelsel: gevolgen voor PE-examens

Consumptief krediet niet meer nodig voor adviseurs met Hypothecair krediet

Momenteel is het nog zo dat een hypotheekadviseur die ook in consumptieve kredieten adviseert twee diploma’s nodig heeft (Adviseur hypothecair krediet én Adviseur consumptief krediet). Het CDFD stelt de minister voor dat te veranderen. In de nieuwe situatie is het diploma Adviseur hypothecair krediet voldoende voor advisering in zowel hypothecaire als consumptieve kredieten. Beide diploma’s blijven bestaan, want er zijn ook adviseurs die uitsluitend in consumptieve kredieten adviseren.

Maar voor hypotheekadviseurs die ook in consumptieve kredieten adviseren, geldt dat zij straks kunnen volstaan met het diploma Adviseur hypothecair krediet. Dat betekent dat zij alleen voor dat diploma een PE-plicht hebben. Hypotheekadviseurs die het diploma Adviseur consumptief krediet nu al hebben, zullen dat diploma straks niet meer nodig hebben. Dat betekent automatisch dat zij de PE voor het diploma Adviseur consumptief krediet ook niet meer hoeven te doen. Voor hypotheekadviseurs betekent dat een duidelijke vermindering in studiebelasting en -kosten. 

Kanttekening

Het CDFD-advies is nu nog een advies. Wanneer de minister bekend maakt of hij het advies overneemt, is nog niet bekend. “Wij gaan ervan uit dat dat binnen enkele maanden het geval is.” Vervolgens moet ook het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen nog worden aangepast. Dat duurt altijd wat langer, ook al omdat de minister daarvoor nog een consultatieronde moet uitschrijven. “Wij gaan ervan uit dat dat vóór 1 april 2019 geregeld zal zijn, maar zelfs als dat niet het geval is, dat geen gevolgen zal hebben voor de geldigheid van de betreffende Wft-diploma’s.”

Dit is een artikel van NIBE-SVV. Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Dik van Velzen, programmamanager bij NIBE-SVV (Dvanvelzen@nibesvv.nl, 06 1848 0848).