Rabobank behaalt operationeel resultaat van €2 miljard

17 februari 2017 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft over 2016 een nettowinst gerapporteerd van €2.024 miljoen. Dat is 9% minder dan in 2015. Het resultaat werd sterk neerwaarts beïnvloed door reorganisatiekosten, een extra voorziening omtrent de compensatie van rentederivaten en afboekingen op het belang in Achmea. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer spreekt ondanks de lagere winst van een goed jaar, waarin de Rabobank haar transitie “voortvarend heeft ingezet” en met resultaatverbetering in alle bankonderdelen.

Belangrijkste resultaten over 2016:

  • De nettowinst bedroeg €2.024 miljoen. Onderliggend lieten alle onderdelen van het Nederlandse en het internationale bedrijf een resultaatsverbetering zien. Het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg €4.090 miljoen, 14% meer dan in 2015 (3.592 miljoen euro).
  • Ondanks de balanskrimp en de lage rente-omgeving daalde de netto rentewinst beperkt. Mede door het herstel van de Nederlandse economie daalden de kosten kredietverliezen scherp tot €310 miljoen.
  • De kredietverlening aan particulieren en zakelijke klanten bedroeg €424 miljard. De toevertrouwde middelen namen met €10 miljard toe tot €348 miljard. De spaargelden van particulieren stegen met €2 miljard tot €142 miljard
  • De personeelskosten daalden met 6%, met name door een daling van het aantal in- en externe medewerkers met 6.446 fte’s tot 45.567 fte’s. De voorgenomen personeelsreductie verloopt sneller dan gepland. De cost/income ratio exclusief toezichtsheffingen steeg, mede door eenmalige factoren, tot 67,1%.
  • De solvabiliteit, gemeten als fully loaded common equity tier 1 ratio, is gestegen tot 13,5%. De huidige (transitionele) common equity tier 1 ratio bedraagt 14,0% (2015: 13,5%). De (transitionele) totale kapitaalratio verbeterde van 23,2% tot 25,0%. 

Bestuursvoorzitter van Rabobank Wiebe Draijer vertelt over het afgelopen jaar: “2016 was voor Rabobank een jaar van transitie. We hebben goede stappen gezet om onze strategische doelen te realiseren, maar we zijn er nog niet.” Volgens Draijer zorgt de nieuwe coöperatieve structuur die de bank op 1 januari 2016 heeft ingevoerd ervoor dat de bank “klantgerichter en doelmatiger” is geworden. “Lokale banken richten zich binnen de nieuwe aansturing op de bediening van onze Nederlandse klanten. Taken die hieraan ondersteunend zijn voeren we waar mogelijk centraal uit.” 

Rabobank - Nettowinst

De veranderingen binnen de bank vragen volgens Draijer veel van het personeel van Rabobank. “Velen zien hun vertrouwde werkplek verdwijnen als gevolg van de digitalisering van onze dienstverlening en het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen in vooral de backoffice en ondersteunende diensten. Zeker gezien het zware beroep dat op hen wordt gedaan zijn wij onze medewerkers zeer dankbaar voor hun inzet in het intensieve jaar 2016.”

Rabobank heeft het afgelopen jaar vooral ingezet op het verbeteren van de klantbeleving, aldus de bestuursvoorzitter: “We hebben in 2016 vele nieuwe initiatieven genomen om onze klantbediening te verbeteren en te innoveren. Een hypotheekofferte binnen een week is daarvan een goed voorbeeld. Onze klanten met een hypotheek bieden we sinds 1 juli 2016 rentemiddeling aan.” Het aandeel van Rabobank in de hypothekenmarkt is volgens Draijer gestegen van 20% naar 21%.

“Voor het internationale Food & Agri bedrijf was 2016 ook een zeer succesvol jaar,” vertelt hij, “met zeer hoge klanttevredenheidsscores en groei van de kredietportefeuille. In sectoren als de glastuinbouw, de varkenshouderij en de melkveehouderij vervult Rabobank een regierol bij het vinden van oplossingen voor structurele problemen.”

“We hebben in 2016 veel erkenning gekregen voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid”, aldus Draijer. Hij noemt de gedeelde eerste plaats in de Nederlandse Transparantie Benchmark, de zevende positie in de internationale ranglijst van RobecoSAM en de eerste plek uit een analyse van Sustainalytics. “Noemenswaardig is ook dat we in 2016 onze eerste Green Bond uitgaven, ter waarde van €500 miljoen. De opbrengst investeren we in duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnepanelen.” 

Financiële resultaten

Rabobank CFO Bas Brouwers vertelt: “Rabobank kende in financieel opzicht twee gezichten. We boekten goede operationele resultaten, zagen door de aantrekkende economie de kosten kredietverliezen sterk dalen en wisten kostenbesparingen te realiseren.” Maar aan de andere kant werd het resultaat onder druk gezet door “onder andere eenmalige posten zoals reorganisatiekosten, een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat en afboekingen op het belang in Achmea”. Uiteindelijk heeft de bank volgens Brouwers tot een goed onderliggend resultaat bereikt, met “een bedrijfsresultaat voor belastingen van 4.090 miljoen euro, 14% meer dan in 2015.”

Rabobank - Lenen en Sparen

Ook heeft Rabobank in 2016 zijn kapitaalbuffers verder versterkt: “Een sterke kapitaalpositie is een van de voornaamste pijlers onder de strategie van Rabobank. We streven in 2020 naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%.” Rabobank heeft de versterking van de kapitaalbuffers in 2016 volgens Brouwers mede te danken aan de verkoop van Athlon en de recente uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten. 

2017 en daarna

Rabobank verwacht dat in 2017 de economische groei aantrekt. Maar tegelijkertijd voorziet de bank een toename in economische en politieke onzekerheid. “In Europa zullen de gevolgen van de Brexit en de uitslagen van verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk een rol spelen”, aldus Draijer.

Over de focus voor 2017 en daarna vertelt de bestuursvoorzitter: “De Rabobank zal in 2017 verder investeren in haar dienstverlening. Onze digitale activiteiten en innovatie krijgen prioriteit. In het buitenland benutten we het groeipotentieel in Rural Banking en door onze focus op Food & Agri versterken we in Wholesale onze leidende positie in de Food & Agriketen. Al met al geeft de positieve ontwikkeling die de Rabobank in 2016 heeft doorgemaakt vertrouwen voor 2017 en de daaropvolgende jaren.”