Akkoord nieuwe coöperatieve structuur Rabobank

07 december 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De ledenraden van de 106 lokale banken van Rabobank zijn akkoord gegaan met de voorgestelde fusie tot één financieel concern, laat de bank weten in een recent persbericht. De 106 banken zijn nu nog financieel en juridisch zelfstandig, maar gaan vanaf 1 januari 2016 samenwerken vanuit een enkele coöperatie vanuit een bankvergunning. Alleen de Algemene Vergadering van Rabobank Nederland moet de fusie nog goedkeuren.

Van oudsher is iedere lokale Rabobank een aparte bank, met juridische en financiële zelfstandigheid en een eigen bankvergunning. Met het oog op de nieuwe en toekomstige eisen die toezichthouders stellen aan financiële dienstverleners, lijkt het er echter op dat deze organisatiestructuur niet lang houdbaar meer zal zijn. Om die reden is in maart 2015 besloten om Rabobank te reorganiseren tot een meer centraal gestuurde organisatie – alle lokale Rabobanken gaan als één coöperatie opereren en leveren hun individuele bankvergunningen in. In oktober 2015 volgde het nieuws dat deze reorganisatie opnieuw banen gaat kosten binnen het bancaire concern.

Rabobank - Utrecht

Akkoord lokale banken
Alle 106 ledenraden van de lokale banken van Rabobank zijn afgelopen woensdag akkoord gegaan met de voorgestelde fusie. De nieuwe structuur zal per 1 januari 2016 worden doorgevoerd, maar voordat deze definitief van kracht kan worden, moet eerst goedkeuring worden gegeven door de Algemene Vergadering van Rabobank Nederland. Deze vergadering staat gepland voor 9 december.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer laat weten ‘blij’ te zijn met het akkoord: “Vandaag is een belangrijke dag in de geschiedenis van de Rabobank. De uitslag toont aan dat onder onze leden unanieme steun is voor de nieuwe besturing van de Rabobank. Dit is een mooie stap op weg naar de klantgerichte en maatschappelijke bank die we willen zijn. Het afgelopen jaar zijn onze leden meegenomen in de nieuwe plannen en samen zijn we gekomen tot het voorstel dat nu ook officieel is onderschreven door onze achterban. De kern van onze coöperatieve organisatie is en blijft dat leden zowel de eigen lokale bank als de totale organisatie op koers houden.”

De blijvende prominente rol van de lokale banken wordt vormgegeven door een directe vertegenwoordiging in de algemene ledenraad, het hoogste orgaan van de coöperatie waar onder meer de strategie van de gehele Rabobank wordt bepaald. Met de fusie bereidt de Rabobank zich voor op toekomstige wet- en regelgeving, en kan de bank effectiever en efficiënter reageren op andere toekomstige ontwikkelingen. Zo kan bijvoorbeeld sneller worden ingegrepen door het bestuur wanneer een van de lokale banken slechte financiële prestaties vertoond.