Jaarcijfers Rabobank 2015, winst van 2,2 miljard

19 februari 2016 Banken.nl 12 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het afgelopen jaar heeft Rabobank Groep een nettowinst geboekt van €2,2 miljard euro, een stijging van 20% ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2015 die de bank onlangs bekend heeft gemaakt. Volgens bestuursvoorzitter Wiebe Draijer heeft de bank in 2015 een aantal belangrijke stappen gezet voor een gezonde toekomst van de bank.

Belangrijkste financiële resultaten over 2015:

  • Rabobank Groep boekte in 2015 een nettowinst van 2.214 miljoen euro (+20%).
  • Het herstel van de Nederlandse economie droeg bij aan een scherpe daling van de kosten kredietverliezen. De totale kosten kredietverliezen daalden met 1.600 miljoen euro tot 1.033 miljoen euro (-61%), ruim onder het langjarige gemiddelde. Het aantal Nederlandse klanten in bijzonder beheer is met 11% gedaald.
  • Het rendement op het tier 1-vermogen bedroeg 6,5%.
  • De efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen bleef stabiel op 62,6%.
  • Per saldo daalde de kredietportefeuille met 3,5 miljard euro tot 426,2 miljard euro. Het economisch herstel in Nederland leidt nog niet tot een hogere kredietvraag bij ondernemers.
  • Het marktaandeel in de handel, industrie en dienstverlening in Nederland is toegenomen tot 42%. Extra aflossingen op particuliere woninghypotheken bleven met 3,4 miljard euro op een hoog niveau.
  • De toevertrouwde middelen namen met 11,3 miljard euro toe tot 337,6 miljard euro. De spaargelden van particulieren daalden met 1% tot 140,5 miljard euro, mede als gevolg van extra aflossingen op hypotheken.

Rabobank

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer, kijkt terug op 2015: “De Rabobank heeft als coöperatieve bank in 2015 een aantal forse stappen gezet die belangrijk zijn voor een gezonde toekomst van de bank en voor onze leden en klanten. We vereenvoudigden onze coöperatieve structuur en maakten deze effectiever, en we bepaalden de marsroute om de meest klantgerichte bank van Nederland te worden én een leidende food- en agribank in de wereld.”

Hij vervolgt: “De financiële resultaten van 2015 geven ons een goede basis om de ingeslagen weg met succes te vervolgen. Ons nieuwe organisatiemodel leidt tot een betere bank en tot een betere coöperatie. De strategische koers voor de periode tot 2020 kent drie prioriteiten: excellente klantbediening, een sterkere balans en een flexibele inzet van de balans, en een verbetering van de financiële resultaten.”

In 2015 ging de klanttevredenheid van de Rabobank reeds omhoog, maar deze ligt nu nog onder het ambitieniveau, laat Draijer weten. Om klanten zo goed mogelijk te bedienen voerde de bank het afgelopen jaar ook een aantal productinnovaties door. Zo werd de Rabo Wallet voor een groter publiek beschikbaar gemaakt, introduceerde de bank de mobiele kassa Rabo SmartPin, en werd de Mobiel Bankieren app in een nieuw jasje gestoken. “Klanten weten onze online diensten steeds beter te waarderen en denken positiever over onze adviseurs. De klanttevredenheid is gestegen, maar is nog niet op het niveau dat wij nastreven”, aldus Draijer.

Solide financiële positie:

  • De solvabiliteit, gemeten als de common equity tier 1-ratio, kwam uit op 13,5% (1-1-2015: 13,2%). De kapitaalratio verbeterde tot 23,2% (1-1-2015: 20,8%).
  • De liquiditeitspositie bleef onverminderd sterk met een totale liquiditeitsbuffer van 98 miljard euro.

“De resultaten van 2015 illustreren onze financiële kracht en soliditeit. Het rendement van de bank, de solvabiliteit en de liquiditeit lieten een verbetering zien. Onze credit ratings bleven op een hoog niveau”, licht Draijer de cijfers toe. Ook op het gebied van duurzaamheid heeft de bank stappen gezet. Draijer: “Ons vernieuwde en aangescherpte duurzaamheidsbeleid werpt vruchten af. Op de wereldwijde ranglijst van RobecoSAM steeg de Rabobank in de categorie banken van de 12e naar de 5e plaats met een score van 87 uit 100. Bij Sustainalytics steeg de Rabobank van positie 40 naar 11 op de duurzaamheidsranglijst van 422 financiële instellingen wereldwijd en is daarmee Industry Leader.” Verder noemt hij de Rabobank Circular Economy Challenge en het winnen van twee awards voor meest duurzame bank in Brazilië.

Ambities

De Rabobank gaat in 2016 de tevredenheid van klanten verder versterken, door middel van excellente klantbediening en nieuwe vormen van contactpunten, bijvoorbeeld in de vorm van mobiele adviespunten en pop-up stores. Ook wil de bank een bijdrage blijven leveren aan het stimuleren van ondernemerschap in Nederland. “Het accent in onze dienstverlening aan bedrijven verschuift daarbij richting financieel regisseurschap.” Draijer noemt hierbij de samenwerking met crowdfunding platform Fundipal als voorbeeld. “Voor onze large corporates en grootzakelijke klanten introduceerden we in 2015 een nieuwe online omgeving voor corporate banking: Rabo Corporate Connect. Via dit portaal hebben zij toegang tot hun rekeningen, betalingsverkeer en een overzicht van rente- en valutaposities, koersinformatie en andere relevante kennis”, vervolgt Draijer.

Toekomst

“We hebben een forse prestatieverbetering nodig”, stelt Draijer. “Alleen dan kunnen we het benodigde rendement van 8% op het geïnvesteerde vermogen behalen, rekening houdend met de consequenties van hogere kapitaaleisen. Het verbeteringsprogramma dat wij zijn gestart beoogt een stijging van het brutoresultaat met ruim 2 miljard euro in 2020 (exclusief de effecten van de balansreductie op onze resultaten), te realiseren door kostenbesparingen en opbrengstenverhogingen. Ook het flexibiliseren en beperken van de balans moet bijdragen aan het bereiken van hogere vermogensratio’s.”

Ondanks eerder verlies van banen, zal ook in de periode 2016-2018 het personeelsbestand van de bank verder dalen, meldt Draijer. “In de periode 2016-2018 zal het aantal arbeidsplaatsen met 9.000 dalen, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten van de bank. Deze reductie vindt plaats in aanvulling op de bestaande programma’s, waarmee in 2016 nog een resterende daling van bijna 3.000 arbeidsplaatsen gemoeid is. Deze ingrijpende beweging zal op een sociale manier worden begeleid, met zorg en aandacht voor de individuele medewerker. De reductie van arbeidsplaatsen is enerzijds het gevolg van prioriteitenstelling, anderzijds is het de consequentie van strategische en technologische ontwikkelingen.”