Rabobank scoort beter op duurzaamheid

16 februari 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

Rabobank scoort in 2015 aanzienlijk beter in de duurzaamheidsranglijsten van RobecoSAM en Sustainalytics. Op de wereldwijde ranglijst van RobecoSAM stijgt de Rabobank in de categorie banken van de 12e naar de 5e plaats met een score van 87 uit 100. Bij Sustainalytics stijgt de Rabobank van positie 62 naar 10 op de duurzaamheidsranglijst van 416 financiële instellingen wereldwijd. Met een score van 80 uit 100 classificeert Sustainalytics de coöperatieve bank als een ‘Industry Leader’.

“Ons vernieuwde en aangescherpte duurzaamheidsbeleid werpt vruchten af. Deze posities op de internationale ranglijsten van duurzame ondernemingen zijn een erkenning voor de weg die de Rabobank is ingeslagen. Bovenal is het een aansporing om verdere stappen te zetten. Door actief de dialoog met klanten aan te gaan, kunnen we hen stimuleren duurzamer te investeren. Wie zijn woning of bedrijf duurzamer maakt, wordt daar financieel vaak beter van. Bovendien draagt het zichtbaar en tastbaar bij aan een duurzamere samenleving”, aldus Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank.

Duurzaamheid

Klantfoto voor zakelijke klanten

De hogere score komt onder meer doordat het duurzaamheidsbeleid meer geïntegreerd is in de kredietverlening door de coöperatieve bank. Zo maakt de Rabobank sinds 2015 voor de grotere bedrijven een zogenaamde klantfoto. Op basis van objectieve criteria, onafhankelijke duurzaamheids-kenmerken en sectorrelevante thema’s wordt in kaart gebracht of een bedrijf koploper is, deel uit maakt van de middenmoot, of behoort tot de achterblijvers. Met klanten die de duurzaamheidscriteria van de bank niet naleven, gaat de bank in gesprek over een gericht plan van aanpak, zodat zij zo snel als mogelijk weer voldoen aan de duurzaamheidseisen. Aan de hand van de klantfoto gaat de Rabobank met steeds meer zakelijke klanten het gesprek aan over relevante duurzaamheidsthema’s en waar kansen liggen om duurzamer te ondernemen.

“Dit jaar zijn we gestart met het gebruik van de klantfoto voor onze grootzakelijke klanten die internationaal ondernemen. We beginnen dit jaar ook met een zelf-test voor de ondernemers in het kleinbedrijf in Nederland. De zelf-test geeft de ondernemer inzicht in de eigen duurzaamheidsprestaties en wat het verbeterpotentieel is”, licht Bas Rüter toe.

Klimaatneutraal en transparante verslaglegging

De Rabobank is sinds 2007 voor 100% klimaatneutraal. De CO2 uitstoot per fulltime medewerker is sinds 2008 met 35% gedaald. Toch worden ook daar nog ieder jaar nieuwe stappen gezet om de te compenseren CO2 uitstoot verder te verlagen. Zo moeten leveranciers van de Rabobank hun duurzaamheidsprestaties rapporteren. Dit maakt deel uit van de beoordeling van en keuze voor leveranciers. Naast waardering voor integratie van het duurzaamheidsbeleid en een klimaat neutrale bedrijfsvoering, is de stijging op de ranglijsten onder andere te danken aan de transparante verslaglegging, verbetering van het programma verantwoord beleggen en de actieve inzet op diversiteitsbeleid.

Sustainalytics en RobecoSAM

Sustainalytics is een internationale leider op het gebied van duurzaamheidsonderzoek. De onderzoeken van Sustainalytics gebruiken beleggers om sociale, milieu- en governance-factoren te integreren in hun investeringen. RobecoSAM beoordeelt en kwalificeert jaarlijks de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven, waaronder Rabobank. Dit assessment is een graadmeter als het gaat om duurzaamheidsprestaties van bedrijven wereldwijd.