Banken geven voorzet sociale en duurzaamheidsobligaties

22 juli 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Crédit Agricole CIB, HSBC en Rabobank hebben richtlijnen gepubliceerd voor het uitgeven van sociale en duurzaamheidsobligaties. Op deze manier bieden de zakenbanken vrijwillige richtlijnen voor aandelenuitgevers en beleggers om zogenaamde ‘social bonds’ te ontwikkelen. Het initiatief geeft hopelijk een impuls aan duurzaam en maatschappelijk betrokken beleggen.

Met de komst van de Green Bond Principles (GBP) in 2014 werd een richtlijn gelanceerd voor het uitgeven van obligaties die voorzien zijn van een duurzaam randje. Projecten of initiatieven die via Green Bonds worden gefinancierd moeten voldoen aan een verzameling strenge randvoorwaarden op het gebied van duurzaamheid. Daarbij kan men denken aan eisen op het gebied van CO2-emissie, waterverbruik en afvalverwerking, evenals energieverbruik. En de groene obligaties zijn een succes, met $40 miljard duurzaam belegd in 2014 en projecties van $100 miljard voor 2015. In KPMG’s woorden ‘ontwikkelen Green Bonds zich in rap tempo van bankzitter tot sterspeler in de obligatiemarkt.’

Social Bond and Sustainability Bond Appendix
In een gezamenlijk persbericht maken Crédit Agricole CIB, HSBC en Rabobank kenbaar dat zij samen de Social Bond and Sustainability Bond Appendix (SSBA) hebben opgesteld. De voorgestelde richtlijnen die hierin zijn opgenomen voor de ontwikkeling en uitgifte van sociale en duurzaamheidsobligaties bouwen voort op het succes van de GPB. “Emittenten van sociale en duurzaamheidsobligaties stemden hun aanpak vaak reeds af op de Green Bond Principles. Onze voorgestelde Appendix bij de Green Bond Priciples maakt een scherpere afbakening van dergelijke transacties mogelijk en zal deze markt een verdere impuls geven,” legt Tanguy Claquin, Global Head of Sustainable Banking bij Crédit Agricole CIB uit.

Via de SSBA-richtlijnen wordt de markt voor het financieren van maatschappelijke en duurzaamheidsprojecten door middel van zogenaamde ‘social bonds’ verder gedefinieerd. De richtlijnen gaan niet alleen over het gebruik van het geld voor maatschappelijke en duurzame projecten, maar ook over een passende rapportage van de maatschappelijke relevantie van deze projecten. “Een evenwichtige maatschappelijke en milieuvriendelijke ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. De Social Bond and Sustainability Bond Appendix die wij bij nu voorstellen aan de Green Bond Principles toe te voegen voor sociale en duurzaamheidsobligaties zullen emittenten en beleggers tevens helpen hun bijdrage aan de verschillende Sustainable Development Goals van de VN transparanter en concreter te maken,” aldus Hans Biemans, Hoofd Duurzaamheid bij Rabobank Markten.

Tanguy Claquin, Hans Biemans en Ulrik Ross

Referentiekader
Biemans vervolgt: “Rabobank is er trots op voorop te lopen in de markt voor sociale en groene obligaties.” Ook Crédit Agricole CIB en HSBC gelden als toonaangevende zakenbanken in de markt voor groene, sociale en duurzaamheidsobligaties. Ulrik Ross, Global Head of Public Sector and Sustainable Financing bij HSBC Bank Plc. vertelt: “Omdat we al in een vroeg stadium betrokken waren bij de markt voor sociale en duurzaamheidsobligaties, merkten we dat er behoefte bestond aan een duidelijk en transparant referentiekader voor de uitgifte van dit type obligaties. Deze voorgestelde SSBA richtlijnen zullen meer financiering gericht op sterke maatschappelijke voordelen stimuleren.”

De drie banken hebben hun kennis en ervaring van het marktsegment samengebracht in de SSBA, en bieden daarmee een referentiekader voor toekomstige emittenten om maatschappelijke en duurzaamheidsprojecten te financieren. Aan de hand van toevoeging aan de GBP willen de drie voorstanders van groene financiering de discussie aangaan met de rest van de markt.