Rentederivaten: Rabobank compenseert 10.000 MKB’ers

30 januari 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Met het oog op het herstelkader rentederivaten verwacht Rabobank ongeveer 10.000 ondernemers te moeten compenseren voor de ongeschikte rentederivaten die zij tussen 2005 en 2009 bij de bank hebben gekocht. Dat meldt Laurent van den Nouwland programmadirecteur rentederivaten bij Rabobank in gesprek met het FD.

Rabobank is momenteel bijna een compleet nieuw bedrijf (250 werknemers) aan het opzetten in Hilversum voor het afwikkelen van het langlopende rentederivatendossier. De bank verkocht tussen 2005 en 2009 rentederivaatproducten aan zo’n 11.500 MKB-ondernemers en was daarmee de grootste van Nederland. De producten waren bedoeld om ondernemers in te dekken tegen een stijging van de rente op hun bedrijfsleningen, maar toen de rente daalde brachten de derivaten – voor veel van de ondernemers onverwachts – extra kosten met zich mee. De Autoriteit Financiële Markten besteedde in 2012 voor het eerst aandacht aan de kwestie en besloot dat de producten opnieuw beoordeeld moesten worden en ondernemers daar waar terecht moesten worden gecompenseerd.

Rabobank Utrecht

Na verschillende vertragingen en afkeuring van de herbeoordelingen die banken zelf uitvoerden, besloot de AFM het heft in eigen hand te nemen en stelde een onafhankelijke rentederivatencommissie op. Nadat het eerste concept voor een uniform herstelkader negatief ontvangen werd, volgde een definitief herstelkader dat voor alle banken zou gelden. Waar Rabobank eerst niet zijn medewerking verleende aan het herstelkader, volgde enkele dagen later toch de beslissing om mee te werken. 

In het uniforme herstelkader staat dat alle derivaatklanten recht hebben op een compensatie gelimiteerd tot 20% van de betaalde rente met een maximum van €100.000 per klant. MKB-ondernemers met meer dan €2,5 miljoen aan rentederivaten ontvangen geen vergoeding. Aan de hand van dit herstelkader heeft Rabobank de verwachting uitgesproken dat ongeveer 10.000 van de 11.500 derivaatklanten in aanmerking zullen komen voor compensatie – 2.000 meer dan de bank in eerste instantie in de eigen herbeoordeling aanmerkte voor compensatie. De bank heeft hiervoor €700 miljoen gereserveerd, maar het is nog niet duidelijk of dat bedrag voldoende zal zijn.

De 250 werknemers – voornamelijk tijdelijke of externe krachten – die worden geworven voor de derivatenorganisatie in Hilversum, zullen het komende jaar de dossiers van alle betrokken klanten gaan beoordelen op basis van het herstelkader. Van den Nouwland verwacht in maart 2017 ongeveer 1.500 klanten uitsluitsel te kunnen geven over de kwestie in de vorm van een brief die meldt dat zij geen recht hebben op compensatie. Vanaf mei wil de programmadirecteur ondernemers gaan benaderen die wel in aanmerking komen. In maart 2018 moeten alle ondernemers die recht hebben op compensatie zijn gecompenseerd.

Of deze planning ook werkelijkheid wordt is volgens Van den Nouwland nog afhankelijk van een aantal zaken. De werkwijze van de bank zal moeten worden goedgekeurd door de AFM, de berekeningen voor de compensatie moeten worden gecontroleerd door een externe beoordelaar (in het geval van Rabobank is dat Deloitte) en de software die een belangrijk deel van de herbeoordelingen zal automatiseren moet tijdig afgeleverd worden. Hij verwacht dat vooral de software tot vertraging zou kunnen leiden.