Rabobank werkt mee aan herstelkader rentederivaten

08 juli 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft bekend gemaakt zich aan te sluiten bij het herstelkader dat is voorgesteld door de Derivatencommissie. Met de toezegging om klanten te compenseren voor geleden schade, zet de bank in op snelle afwikkeling van het rentederivatendossier. Rabobank zet naar verwachting €500 miljoen opzij voor de compensaties.

Om het langlopende rentederivatendossier tot een goed einde te brengen, werd eerder dit jaar de onafhankelijke Derivatencommissie in het leven geroepen. De commissie bestaande uit Ben Knüppe, Theo Kocken en Rutger Schimmelpenninck, presenteerde begin juni zijn eerste concept voor een herstelkader om de gedupeerde MKB-ondernemers met rentederivaten te compenseren voor de door hun opgelopen schade. De eerste reacties waren negatief, omdat het herstelkader voorstelde om alle klanten met een rentederivaat-product te compenseren. Hierbij zou niet worden gekeken of de klant wel daadwerkelijk schade heeft ondervonden van de aanschaf van het product.

Rabobank werkt mee aan herstelkader rentederivaten

Begin deze maand werd het definitieve kader gepresenteerd door de Derivatencommissie. Hierin wordt nog steeds een compensatie geboden aan alle derivaatklanten maar is deze gelimiteerd tot 20% van de betaalde rente met een maximum van €100.000 per klant. Ook krijgen MKB-ondernemers met meer dan €2,5 miljoen aan rentederivaten geen vergoeding - volgens de Commissie hadden zij op de hoogte moeten zijn van de risico's.

Direct na de presentatie van het definitieve herstelkader zeiden vier van de zes betrokken banken hun medewerking toe voor het geven van deze compensaties: ING, ABN AMRO, SNS Bank en Van Lanschot. Deutsche Bank en Rabobank namen langer de tijd om zich te beraden over het herstelkader. 

Rabobank sluit zich aan
Gisteren heeft Rabobank bekend gemaakt zich aan te sluiten bij het herstelkader van de Derivatencommissie. Na intensief overleg met diverse belanghebbenden is de bank tot het besluit gekomen het herstelkader te volgen om een snelle oplossing te kunnen bieden aan de klanten van Rabobank met een rentederivatencontract.

Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van bestuur, over het besluit: “Rabobank laat hiermee zien mee te willen werken aan een snelle oplossing voor haar klanten. Rentederivaten voorzien in een behoefte om renterisico af te dekken. Toch is dit in het verleden niet altijd goed gegaan. We zullen de herbeoordeling van de rentederivatencontracten aanpakken op een manier die men mag verwachten van een coöperatieve maatschappelijke bank. Door ons aan te sluiten bij dit kader laten we een slepend onderwerp uit het verleden als sector achter ons.”

Circa 9.000 van de 800.000 zakelijke klanten van Rabobank schaften tussen 2005 en 2009 zo’n 11.000 derivaatproducten aan om hun zakelijk krediet te beschermen tegen rentestijgingen. Daarmee is Rabobank veruit de grootste speler op de derivatenmarkt geweest – in totaal werden er door de zes banken samen circa 17.000 derivatencontracten gesloten. Rabobank laat weten een extra voorziening te nemen van naar verwachting €500 miljoen voor de afwikkeling van het dossier, en de daaruit volgende compensaties. De implementatie van het herstelkader zal naar verwachting tot medio 2017 duren.