Banken negatief over concept derivatencommissie

13 juni 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandse banken die betrokken zijn bij het derivatendossier zijn het niet eens met het concept herstelvoorstel van de derivatencommissie. De commissie schrijft in het concept dat zij willen dat de banken alle klanten met rentederivaten compensatie moeten bieden, ongeacht of zij schade hebben geleden. Hierdoor zou de collectieve vergoeding tot in de miljarden euro’s lopen.

Begin 2016 besloot minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de afhandeling van het derivatendossier op zich te nemen. Zes banken hadden tussen 2005 en 2009 zo’n 17.000 rentederivaten verkocht aan MKB-ers, maar de complexe financiële producten – die ervoor bedoeld zijn om te beschermen tegen een stijging van de rente op leenproducten – bleken een zware kostenpost voor de ondernemers toen de rente zakte in plaats van steeg. Veel van hen liepen hierdoor financiële schade en kwamen in de problemen. Na eerst de banken de ruimte te hebben gegeven het zelf met hun klanten op te lossen door het treffen van schikkingen, besloot de AFM de afhandeling over te nemen en vroeg om een herbeoordeling. Toen de banken hierin tekort leken te schieten volgens de toezichthouder werd een nieuwe aanpak gelanceerd onder aanvoering van de minister.

Ben Knuppe - Theo Kocken - Rutger Schimmelpenninck

Met de nieuwe aanpak werd er een onafhankelijke derivatencommissie in het leven geroepen – bestaande uit Ben Knüppe, Theo Kocken en Rutger Schimmelpenninck – die een uniform herstelkader zou gaan opstellen. Hiervoor is de commissie de afgelopen maanden in gesprek geweest met de minister, de AFM en de banken zelf, die hun medewerking hebben toegezegd voor het opstellen van het herstelkader. Een eerste concept voorstel voor een herstelkader stond gepland voor begin juni.

Inmiddels is, zoals gepland, het voorstel van het herstelkader opgesteld. De oplossing die wordt aangedragen door de derivatencommissie is echter slecht ontvangen door de banken, melden verschillende kranten. De zes banken – Rabobank, ABN AMRO, ING, SNS, Deutsche Bank en Van Lanschot – dreigen niet mee te willen werken aan de oplossing die de derivatencommissie heeft aangeleverd, als daar geen verandering in komt. En daar hebben ze ook het recht toe, zeggen ze, omdat de aangedragen oplossing van de commissie geen ‘bindend advies’ betreft.

De reden dat de banken niet willen meewerken aan het herstelkader is het feit dat in de conceptversie wordt voorgesteld om alle klanten met een rentederivaat-product te compenseren. Hierbij wordt niet gekeken of de klant wel daadwerkelijk schade heeft ondervonden van de aanschaf van het product. De commissie is van mening dat dit de snelste en eenvoudigste oplossing is voor het probleem, maar voor de banken betekent dit dat het bedrag dat zij collectief aan compensatie moeten betalen tot in de miljarden euro’s zal lopen. NRC geeft de volgende schattingen: bijna €2 miljard voor Rabobank, €800 miljoen voor ABN AMRO, en €300 miljoen voor ING.

De banken willen een herstelkader waarin per klant gekeken kan worden hoeveel schade deze heeft gelopen dankzij het product, en hem of haar daarvoor gepast compenseren. De banken stellen dat het huidige voorstel – naast simpelweg te kostbaar – ook onredelijk en juridisch betwistbaar is. Het conceptvoorstel betreft een ‘openingsbod’ valt in het werkprotocol van de commissie te lezen. Banken hebben de mogelijkheid om te reageren en kritiek te leveren over de voorgestelde aanpak. Volgens de planning zal de commissie eind juni met een definitieve versie van hun oplossing komen. Het FD zet zijn vraagtekens bij de haalbaarheid van de deadline, aangezien de zienswijzen van de banken en de commissie zo ver uit elkaar liggen.